* Ρατσισμός ενάντια στους τ/κ στις “ελεύθερες περιοχές”

τωρά υπάρχουν μόνο μερικές χιλιάδες τ/κ στο έδαφος υπό τον έλεγχο της ΚΔ που υποτίθεται είναι συναιτερικό δικοινοτικό κράτος

φανταστείτε τι μπορεί να γίνει αν τυχόν πραγματοποιηθεί ποτέ το όνειρο των ε/κ εθνικιστών για πλειοψηφικά ελληνικό ενιαίο κράτος σε ολόκληρη την Κύπρο…

αναδημοσίευεση από τον Πολίτη

Διακρίσεις λόγω εθνικής καταγωγής διαπιστώνει η επ. Διοικήσεως

Τουρκοκύπριοι υπό κηδεμονία

Ως απειλή για τη δημόσια ασφάλεια αντιμετωπίζει το κράτος κάθε Τουρκοκύπριο (μόνιμο κάτοικο ελευθέρων περιοχών) που θέλει να αγοράσει ή να πωλήσει ακίνητο

Το κράτος υποβάλλει σε «καψόνι» τούς Τουρκοκύπριους που διαμένουν μόνιμα στις ελεύθερες περιοχές και ουδέποτε εγκατέλειψαν τις περιουσίες τους, θέτοντας ως προϋπόθεση για κάθε μεταβίβαση ιδιοκτησίας -από και προς αυτούς- την εκ των προτέρων έγκριση του υπουργού Εσωτερικών. Βεβαίως, το ίδιο δεν ισχύει για τους Ελληνοκύπριους, και εκ των πραγμάτων τίθεται θέμα άνισης και διακριτικής μεταχείρισης λόγω εθνικής καταγωγής. Η επίτροπος Διοικήσεως Ηλιάνα Νικολάου, η οποία εξέτασε δύο παράπονα Τουρκοκυπρίων, εισηγείται τον τερματισμό της αδικαιολόγητης αυτής πρακτικής και την κατάργηση σχετικής νομοθεσίας που επέβαλλε περιορισμό στην άσκηση του δικαιώματος ιδιοκτησίας των Τουρκοκυπρίων για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Η νομοθεσία είχε θεσπιστεί μετά τα γεγονότα του 1963.

Περάστε απ’ τον υπουργό
Η Τουρκοκύπρια Α.Μ.Α. που μένει μόνιμα στη Βρετανία, θέλησε να καταθέσει δήλωση μεταβίβασης ενός ακινήτου στις ελεύθερες περιοχές από έναν Ελληνοκύπριο προς την ίδια. Ωστόσο, το Κτηματολόγιο την ενημέρωσε ότι, επειδή είναι Τουρκοκύπρια, η αγοραπωλησία θα έπρεπε να εγκριθεί από τον υπουργό Εσωτερικών, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η διαδικασία για οκτώ μήνες.
Σε άλλη περίπτωση, ο Τουρκοκύπριος Τ.Χ. από το Δάλι κατήγγειλε στην επίτροπο Διοικήσεως ότι, όταν θέλησε να μεταβιβάσει επ’ ονόματί του ακίνητο που άνηκε στον πατέρα του, αντιμετώπισε την άρνηση του Κτηματολογίου, καθώς τον ενημέρωσαν ότι η πράξη θα έπρεπε να εγκριθεί από τον υπουργό Εσωτερικών. Το ίδιο συνέβη και όταν ο πατέρας του θέλησε να μεταβιβάσει ακίνητο σε κυπριακή εταιρεία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Τ.Χ. και η οικογένειά του διέμεναν στο Δάλι πριν το 1974 και παρέμειναν και μετά την εισβολή έως σήμερα, και ουδέποτε εγκατέλειψαν την περιουσία τους. Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι, οι περιουσίες που δεν εγκαταλείφθηκαν από τους Τουρκοκύπριους ιδιοκτήτες τους μετά την εισβολή του 1974, δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των περιουσιών τις οποίες διαχειρίζεται ο υπουργός Εσωτερικών, με την ιδιότητά του ως κηδεμόνας τουρκοκυπριακών περιουσιών.

Δικαιολογίες
Το Κτηματολόγιο, σχολιάζοντας τα παράπονα των Τουρκοκυπρίων σε επιστολή προς την επίτροπο Διοικήσεως, ισχυρίζεται ότι η διαδικασία που ακολουθείται είναι η νενομισμένη, για σκοπούς επιβεβαίωσης των στοιχείων των Τουρκοκυπρίων, ελέγχου του τόπου διαμονής των πρωτογενών ιδιοκτητών, αλλά και τυχόν επηρεασμού εκτοπισμένων. Στην ίδια επιστολή, που υπογράφεται από τον επαρχιακό κτηματολογικό λειτουργό Λευκωσίας, αναφέρεται ότι δίδεται προτεραιότητα στην εξέταση δωρεών που αφορούν Τουρκοκύπριους που δεν εγκατέλειψαν τις ελεύθερες περιοχές και διαμένουν μόνιμα σε αυτές. Εξάλλου, το υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε την επίτροπο Διοικήσεως ότι η έγκριση του υπουργού απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις αγοραπωλησίας ακινήτων στις οποίες αγοραστής ή πωλητής είναι Τουρκοκύπριος, που διαμένει στις ελεύθερες περιοχές. Μάλιστα, στις 31 Μαρτίου 2010, ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εσωτερικών με εγκύκλιο προς τον διευθυντή του Κτηματολογίου και προς όλους τους επαρχιακούς κτηματολογικούς λειτουργούς, επαναλαμβάνει ότι η νενομισμένη διαδικασία προβλέπει έγκριση του υπουργού Εσωτερικών για κάθε μεταβίβαση ακινήτου από ή προς Τουρκοκύπριο που διαμένει μόνιμα στις ελεύθερες περιοχές.

Νόμος «λάστιχο»
Το Κτηματολόγιο στηρίζει την πρακτική που ακολουθεί στο νόμο 49/1970, που θεσπίστηκε λόγω της τουρκικής ανταρσίας τον Δεκέμβριο του 1963. Ο νόμος -για σκοπούς δημόσιας ασφάλειας- επιτρέπει στον αρμόδιο κτηματολογικό λειτουργό, όπου κρίνει ότι εγείρεται θέμα δημόσιας ασφάλειας, να ζητάει την έγκριση του υπουργού Εσωτερικών για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν αναφέρεται ότι θα πρέπει αυτή η πρακτική να ακολουθείται ανεξαιρέτως σε όλες τις περιπτώσεις μεταβιβάσεων από και προς Τουρκοκύπριους. Εκτός αυτού, το Κτηματολόγιο και το υπουργείο Εσωτερικών, δικαιολογώντας την πρακτική που ακολουθεί σήμερα, δεν επικαλείται λόγους δημόσιας ασφάλειας, αλλά λόγους επιβεβαίωσης των στοιχείων των Τουρκοκυπρίων, ελέγχου του τόπου διαμονής των πρωτογενών ιδιοκτητών και τυχόν επηρεασμού εκτοπισμένων. Όπως σημειώνει η επίτροπος Διοικήσεως, η διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων του Τουρκοκυπρίων, της εξακρίβωσης του τόπου διαμονής τους και του τυχόν επηρεασμού εκτοπισμένων, δεν διαφέρει από τη διαδικασία που ακολουθείται για τους Ελληνοκύπριους και διερωτάται γιατί θα πρέπει να γίνεται από τον υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος δεν διαθέτει κάποια επιπρόσθετα στοιχεία από αυτά που διαθέτει το Κτηματολόγιο.

Δεν πείθεται
Η επίτροπος Διοικήσεως στην έκθεσή της σημειώνει ότι το άρθρο 23 του Συντάγματος προβλέπει ότι η άσκηση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία μπορεί να περιοριστεί με νόμο μόνο για την εξυπηρέτηση της δημόσιας ασφάλειας, της δημόσιας υγείας, των ηθών, της πολεοδομίας ή της ανάπτυξης και χρησιμοποίησης οποιασδήποτε ιδιοκτησίας προς προαγωγή της δημόσιας ωφέλειας ή προς προστασία δικαιωμάτων τρίτων. Περιορισμούς για σκοπούς δημόσιας ασφάλειας θέτει ο νόμος 49/1970, ο οποίος, αξίζει να σημειωθεί, έχει προσωρινό χαρακτήρα, όπως αναφέρει στο άρθρο 7. Η κ. Νικολάου σημειώνει ότι, από τη στιγμή που σε κάθε αγοραπωλησία ακινήτου από και προς Τουρκοκύπριο απαιτείται η έγκριση του υπουργού Εσωτερικών, περιορίζεται το συνταγματικό δικαίωμα στην περιουσία, αφού η μεταβίβαση τίθεται υπό την αίρεση τρίτου και δεν εναπόκειται αποκλειστικά στη βούληση των συμβαλλομένων. Επειδή η διαδικασία αυτή ακολουθείται μόνο για Τουρκοκύπριους που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές και αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τους Ελληνοκύπριους, τίθεται θέμα απαγορευμένης διάκρισης λόγω εθνικής καταγωγής. Όπως σημειώνει η επίτροπος Διοικήσεως, «αν και η διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας αποτελεί έναν καθ’ όλα θεμιτό και νόμιμο σκοπό», εντούτοις, «κάθε μεταβίβαση από ή προς Τουρκοκύπριους που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές και ουδέποτε εγκατέλειψαν τις περιουσίες τους θέτει a priori σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια», ώστε να αιτιολογείται η έγκριση από τον υπουργό Εσωτερικών.

Μόνο σε εξαιρέσεις
Η επίτροπος Διοικήσεως με την ιδιότητά της ως Αρχή κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων, εκτιμά ότι το υπόβαθρο του νόμου 49/1970 σήμερα δεν ισχύει και, ως εκ τούτου, η συνέχιση της εφαρμογής των διατάξεων του σε Τουρκοκύπριους που διαμένουν μόνιμα στις ελεύθερες περιοχές και ουδέποτε εγκατέλειψαν τις περιουσίες τους, καθίσταται άνευ σκοπιμότητας. Εισηγείται, μέχρι την κατάργηση του νόμου, η εφαρμογή του να περιορίζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου εγείρονται ιδιαίτερα θέματα δημόσιας ασφάλειας και η έγκριση του υπουργού Εσωτερικών είναι απολύτως αναγκαία. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς τα θέματα δημόσιας ασφάλειας.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ

Κωδικός άρθρου: 969010

ΠΟΛΙΤΗΣ – 13/09/2010, Σελίδα: 5

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s