* Πρωτοβουλία Ειρήνης Ενωμένη Κύπρος – Birleşik Kıbrıs Barış İnsiyatifi Deklarasyonu

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2010

ΔΗΛΩΣΗ

Ο Ιανουάριος 2010 έχει οριστεί σαν ο μήνας έναρξης των εντατικών Συνομιλιών. Η όλη διαδικασία μπαίνει σταδιακά σε μια κρίσιμη φάση. Όλοι ανέμεναν ότι η διαδικασία αυτή θα είχε μέχρι τη στιγμή τούτη φθάσει σε ένα πιο προχωρημένο στάδιο. Με δεδομένη όμως την υφιστάμενη κατάσταση πραγμάτων τώρα καθίσταται πιο επείγον παρά ποτέ το κίνημα πολιτών και στις δύο πλευρές να κινητοποιηθεί υπέρ μιας εντατικής προσπάθειας για σημαντικά βήματα προόδου στη διαδικασία των συνομιλιών. Το αρνητικό πολιτικό κλίμα που καλλιεργείται από τις δυνάμεις που αντιτίθενται στη λύση και στις δύο πλευρές εμφανίζεται πιο έντονα. Η κατάσταση αυτή, που τείνει να επισκιάζει τα οφέλη της λύσης και να καλλιεργεί τον φόβο, κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη για κοινή δράση των δυνάμεων της λύσης.

Η Πρωτοβουλία Πολιτών Λεμεσού και το κάλεσμα του Δικοινοτικού Κινήματος Πολιτών «Λύση- Επανένωση-Ειρήνη» για τη δημιουργία ενός τέτοιου κινήματος έχουν τύχει ενθουσιώδους υποστήριξης.

Οι προσπάθειες για ακόμα πιο πλατιά στήριξη έχουν αποδώσει και είμαστε σήμερα σε θέση να ανακοινώσουμε ότι το πιο πάνω κίνημα πολιτών και ένας σημαντικός αριθμός μαζικών τουρκοκυπριακών συντεχνιών, κομμάτων και άλλων οργανώσεων, έχουν αποφασίσει να συνενώσουν τις δυνάμεις τους με στόχο την ενδυνάμωση του δικοινοτικού κινήματος στήριξης της Λύσης. Μέσα σε αυτά πλαίσια το δικοινοτικό κίνημα επιθυμεί να υπογραμμίσει τα πιο κάτω ζητήματα τα οποία χρίζουν άμεσης προσοχής για να γίνει κατορθωτή η ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού:

 1. Εργαζόμαστε και υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για
 • τη δημιουργία διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην Κύπρο και την περιοχή μας
 • τη οικοδόμηση μιας διζωνικής, δικοινοτικής Ενωμένης Ομοσπονδιακής Κύπρου με μια διεθνή προσωπικότητα, μια ιθαγένεια και μια κυριαρχία, βασισμένη στην πολιτική ισότητα των δυο κοινοτήτων, όπως ορίζονται στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις συμφωνίες των ηγετών των δυο κοινοτήτων.

 1. Η συνεχιζόμενη αποτυχία των προσπαθειών για επίλυση του Κυπριακού έχει επιδεινώσει το περιουσιακό και το πληθυσμιακό πρόβλημα. το οποίο βρίσκεται εκτός του πλαισίου  του διεθνούς δικαίου. Αυτά τα δυο προβλήματα επηρεάζουν αρνητικά την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και υπονομεύουν τις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού. Για αυτό το λόγο, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, έτσι ώστε τα ζητήματα αυτά να σταματήσουν να αποτελούν εμπόδια για τη λύση.

 1. Και οι δυο κοινότητες πρέπει να ενημερώνονται σε τακτική βάση για τις διεξαγόμενες συνομιλίες.

 1. Η λύση και η διαρκής ειρήνη στο νησί μας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την κοινή δράση των δυο κοινοτήτων και μέσα από τη συνεργασία τους στην κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και πολιτική ζωή.

 1. Η προτεραιότητά μας είναι η καταπολέμηση των εθνικιστικών, διαχωριστικών, φασιστικών και ρατσιστικών δυνάμεων που υπήρξαν εργαλείο της διαίρεσης του Κύπρου, του σοβινισμού και της μισαλλοδοξίας.

Μέσα σε αυτό το προαναφερόμενο πλαίσιο αρχών, δηλώνουμε ότι η οικοδόμηση της Ενωμένης Ομόσπονδης Κύπρου εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κάθε Κύπριου και του κάθε ανθρώπου που κατοικεί στην Κύπρο, και τονίζουμε την αποφασιστικότητά μας να συνεργαστούμε και να αναλάβουμε δράση που να συμβάλλει στη οικοδόμηση της Ενωμένης Ομόσπονδης Κύπρου.

Οργανώσεις που υποστηρίζουν την Πρωτοβουλία

Συντεχνία Τουρκοκυπρίων Δασκάλων    KTÖS    

Συντεχνία Τουρκοκυπρίων Καθηγητών  KTOEÖS

Συντεχνία Τελωνιακών Εργατών GÜÇ-SEN

Συντεχνία Κυβερνητικών Εργατών ÇAĞ-SEN

Συντεχνία Τ/Κ Δημοσίων Υπαλλήλων ΚΤΑΜΣ

Συντεχνία Ενότητας και Αλληλεγγύης Πανεπιστημίου DAÜ-BİR-SEN EMU

Σύνδεσμος Εκδοτών Κύπρου Kıbrıs Yayıncılar Birliği

Πρωτοβουλία Πολιτών Τρικώμου İskele Yurttaş İnsiyatifi

Πρωτοβουλία Πολιτών Λεμεσού «Λύση-Επανένωση-Ειρήνη»

Συντεχνία Δημοτικών  Εργατών BES

Δικοινοτική Πρωτοβουλία Συγγενών Αγνοουμένων και Θυμάτων Πολέμου

Management Center

Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα CTP

Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα TDP

Πρωτοβουλία Σοσιαλιστών

Κόμμα Ενωμένης Κύπρου BKP

Κόμμα Νέα Κύπρος YKP

Σύνδεσμος Ειρήνης Barış Derneği

Νεοκυπριακός  Σύνδεσμος

Σύνδεσμος Τουρκοκυπρίων Συγγραφέων και Καλλιτεχνών Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği

Δικοινοτική Πλατφόρμα Εκπαιδευτικών Ενωμένη Κύπρος

Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας OKOE

Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας -ΝεολαίαOKOE

Δικοινοτική Χορωδία İki Toplumlu Koro

Συντεχνία Τουρκοκυπρίων Ιατρών TIP-İŞ

Αριστερά Πτέρυγα

Συντεχνία Τυπογράφων BASIN-SEN

Πολιτιστικός Σύλλογος BARAKA

Συντεχνία Εργατών Συνεργατισμού KOOP-SEN

Τουρκοκυπριακός Σύνδεσμος για την Δημοκρατία  (KTDD)

Τουρκοκυπριακός Σύνδεσμος KIBES

 KGP

 Δικοινοτική Πρωτοβουλία Ειρήνης

Συμφιλίωση /Uzlaşma

 Γερμανοκυπριακό Φόρουμ

Birleşik Kıbrıs Barış İnsiyatifi Deklarasyonu

Basın Konferansı 8 Ocak 2010

2010 Ocak ayı, yoğun görüşmelerin olduğu bir aydır. Görüşme süreci giderek kritik ve önemli bir aşamaya doğru gelmiştir. Bu sürecin bugüne kadar daha ileri aşamaya taşınması beklentisi vardı ve işte şimdi, iki kesimden oluşturulan Sivil Hareketin destek için hareket geçerek bu süreci daha ileriye taşıması zamandır. İki taraftan da çözüme karşı olan güçlerin yarattığı olumsuz ve istenmeyen durum, daha da çığırtkan gale gelmiştir. Çözümün faydalarına gölge düşüren ve korku aşılayan bu durum, çözüm öncesi birleşik bir eylemi daha da gerekli kılıyor.

Limasol Sivil insiyatifi ve Birleşik Kıbrıs Barış İnsiyatifi, herkesi desteğe çağırarak, bir hareket oluşturmak vasıtası ile insanlarımızın iradesini göstermeye davet ediyor.

Daha geniş bir destek çabası ile bunu halka duyurmak adına, bazı sivil insiyatif grupları ile önde gelen Kıbrıs Türk Sendikaları ve diğer sivil toplum örgütleri güçlerini birleştirerek çözüm öncesi toplum hareketini daha da güçlendirme ve ileriye taşıma kararı almıştır. Sivil hareketin bunu yapmaktaki maksadı, aşağıdaki konulara dikkat çekmek ve sürecin gelişmesine en kısa sürede destek sağlamaktır:

Yukarıda belirtildiği üzere, bizler yanyana durarak, iki taraftaki insanlarımızı harekete geçirmek ve bu adada yaşayan tüm insanların faydası için, Birleşik Federal Kıbrıs’ın kurulması için hep birlikte çalışma kararı almış durumdayız. Bizler, siyasi sürecin içerisine girerek tüm sivil organizasyonları ve yurttaşları biraraya getirerek, Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesi, karşılıklı saygı, anlayış ve uzlaşma için katkı koyma sürecini başlatıyoruz.

Birleşik Kıbrıs Barış İnsiyatifi DEKLARASYONU

 1. Kıbrıs’ta;

* ülkemizde ve bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın yaratılması süreci için çalışmakta ve bu süreci desteklemekteyiz.

* İki toplum liderinin anlaşmaları ve Birleşmiş Milletler kararlarında tanımlandığı gibi, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı, tek yurttaşlığı, tek egemenliği ve tek uluslararası kimliği olan Birleşik Federal Kıbrıs’ın kurulması.

 1. Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü, adamızda mülkiyet ve nüfus sorununun uluslar arası hukuğun dışına çıkmasını getirmiştir. Bu iki sorun her geçen gün Kıbrıs sorununun çözümüne olumsuz etki yapmaktadır. Bu nedenle Kıbrıs sorunu çözülünceye kadar nüfus ve mülkiyet konularının çözüme engel olmaması için acil önlemler alınmalıdır.
 1. Devam eden görüşme süreci ile ilgili olarak toplumlar bilgilendirilmelidir.
 1. Adamızda kalıcı barış toplumların sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal olarak kaynaşması, işbirliği yapması ile mümkündür.
 1. Adamızın bölünmesinde ve düşmanlığın, şövenizmin yükselmesinde etkin rol oynayan gerici, faşist, ırkçı çevrelere karşı mücadele edilmesi esas alınmalıdır.

Yukarıdaki ilkeler çerçevesinde, Birleşik Federal Kıbrıs’ın yaratılmasının tüm Kıbrıslıların ve adada yaşayan her bireyin çıkarlarına uygun olduğunu savunur bu amaçla en kısa sürede örgütlenerek, birlikte her türlü eylemi ortaya koyma kararlılığını vurgularız.

 

List of Organizations supporting the Initiative

Deklarasyona Destek Veren Örgütler

KTÖS (Cyprus Turkish Teachers Trade Union)

KTOEÖS (Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union)

GÜÇ-SEN Custom Workers Trade Union

ÇAĞ-SEN State Workers Trade Union

DAÜ-BİR-SEN EMU Unity and Solidarity Trade Union

KTAMS Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union

Kıbrıs Yayıncılar Birliği Cyprus Publisher’s Association

İskele Yurttaş İnsiyatifi İskele Citizens Initiative

BES Municipal Workers Trade Union

Management Center

CTP Republican Turkish Party

TDP Social Democracy Party

BKP United Cyprus Party

YKP New Cyprus Party

Barış Derneği (Peace Association)

Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği Association of Turkish Cypriot Artists and Authors

İki Toplumlu Koro (Bicommunal Chorus)

TIP-İŞ (Cyprus Turkish Physicians Trade Union)

BASIN-SEN (Publishers Trade Union)

BARAKA (Baraka)

KOOP-SEN Cooperative Workers Trade Union

Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği (KTDD) Cyprus Turkish Association for Democracy

KIBES Cypriot Science Education Health and Solidarity Association

OKOE Federation of cypriot Organizations in Greece

OKOE Youth

KGP

Bicommunal Initiative of Relatives of Missing Persons (İki toplumlu Kayıp Yakınları İnsiyatifi)

Limassol Sivil İnsiyatifi Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”

İki Toplumlu Barış İnsiyatifi Bi-Communal Peace İnitiative

Sosyalist İnsiyatif Socialist İnitiative

Sol Kanat Left Wing

Birleşik Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Öğretmenler Platformu United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform

Uzlaşma / Symfiliosi / Reconciliation

New Cyprus Association

German-Cypriot Forum

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s