*Γιατί Κάποιοι Προσπαθούν να Κλείσουν το Σχολείο Highgate. Ιστορικό και Ανάλυση των Πολεοδομικών Θεμάτων

 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ

 

Πριν από περίπου δύο χρόνια, αγοράστηκε από τους ιδιοκτήτες του σχολείου Highgate (βρίσκεται στον Άγιο Αντρέα, στη Λευκωσία), εφαπτόμενο ακίνητο το οποίο ήταν για χρόνια εγκατελειμένο και σε ετοιμόρροπη κατάσταση. Η οικοδομή αυτή κατεδαφίστηκε για να προσθέσει ζωτικό χώρο στην αυλή του σχολείου η οποία ήταν ιδιαίτερα μικρή.

 

Η οικοδομή αυτή δεν ήταν διατηρητέα, ούτε εν δυνάμει διατηρητέα αφού δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ σε οποιαδήποτε κατάλογο του Τμήματος Πολεοδομίας για μελλοντική κήρυξη της ως διατηρητέα. Το σχολείο κατεδάφισε την οικοδομή και ακολούθως υπέβαλε αίτηση για καλυπτική άδεια της κατεδάφισης και μετατροπής του τεμαχίου σε υπαίθριο γήπεδο γυμναστικής.

 

 

p3130267

 

Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση στα χρονικά του Πολεοδομικού ελέγχου στην Κύπρο  όπου δεν επιτράπηκε η κατεδάφιση μη διατηρητέας οικοδομής. Στην προκειμένη όμως περίπτωση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 15λ.κ. για κάθε μέρα μέχρι την επανακατασκευή της. Μια διοικητική απόφαση η οποία πρώτη φορά έχει εκτελεστεί από τον Δήμο Λευκωσίας. Από την πλειάδα των πολεοδομικών παραβάσεων όπως τις κατεδαφίσεις διατηρητέων οικοδομών και τις αυθαίρετες μετατροπές υποστατικών σε κέντρα αναψυχής, ο Δήμος Λευκωσίας επέλεξε να εξαντλήσει την αυστηρότητα του σε ένα σχολείο.

 

Το θέμα είναι ότι η επαναφορά της κατεδαφισμένης οικοδομής την οποία ζητά ο Δήμος είναι αδύνατη, αφού δεν υπάρχει ούτε φωτογραφική ούτε  σχεδιαστική αποτύπωση. Ως εκ τούτου το σχολείο εγκλωβίστηκε σε μία δυσμενή κατάσταση στην οποίαν ήταν σχεδόν αδύνατη η οποιαδήποτε λύση.

 

Επιπλέον ο Δήμος Λευκωσίας εκίνησε αγωγή και εξασφάλισε διάταγμα μη χρήσης του γηπέδου. Η ενέργεια αυτή του Δήμου μπορεί να θεωρηθεί ως υπέρμετρη αντίδραση σε μια πολεοδομική παράβαση, η οποία ουσιαστικά θυματοποιεί τα παιδιά αφαιρώντας τους το δικαίωμα να κάνουν γυμναστική. Θα μπορούσε κάλλιστα να ζητήσει να επιβληθεί πρόστιμο.

 

Βλέποντας σφαιρικά τις πιο πάνω ενέργειες του Δήμου εγείρετε επίσης σοβαρό θέμα ισοτιμίας ισονομίας, το οποίο διαφαίνεται ακόμα πιο έντονο υπό το φως της αντίδρασης του, στην  πρόσφατη κατεδάφιση της Κατοικίας Λουκούδη.  Παρόλο που η Νεοκλασική αυτή οικοδομή ήταν υποψήφια να κηρυχθεί σε διατηρητέα, ο Δήμος δεν προχώρησε σε κανένα μέτρο εναντίων των ιδιοκτητών – δικαστικό ή διοικητικό.


Γράφει σχετικά η εφημερίδα Πολίτης:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΗΣ – 01/01/2009, Σελίδα: 41

Ο Δήμος Λευκωσίας δεν προτίθεται να κινηθεί δικαστικά για την οικία Λουκούδη

Κατεδαφίστηκε χωρίς άδεια

Χωρίς την απαιτούμενη άδεια έγινε η κατεδάφιση της νεοκλασικού τύπου κατοικίας, γνωστή και ως κατοικία Λουκούδη επί της Δημοσθένη Σεβέρη στη Λευκωσία. Σύμφωνα με το Δήμο Λευκωσίας, πριν από αρκετό καιρό δρομολογήθηκε η διαδικασία για να ανακηρυχθεί η συγκεκριμένη κατοικία σε διατηρητέα. …………………..

 Από το Δήμο δεν τίθεται πάντως θέμα για λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον παντός υπευθύνου. Η ουσία είναι ότι η κατοικία Λουκούδη που αποτελούσε στολίδι στη Δημοσθένη Σεβέρη έχει μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα από πέτρες και σίδερα.

Χωρίς δικαστικά μέτρα

Σε επικοινωνία που είχαμε με τον υπεύθυνο του Δήμου Λευκωσίας, Γιάννη Ασπρή, μας διαβεβαίωσε πως η οικία δεν ήταν διατηρητέα, αφού δεν ολοκληρώθηκαν οι διεργασίες για να κηρυχθεί ως τέτοια. ……………

Σύμφωνα με τον κ. Ασπρή, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να κινηθεί δικαστικά εναντίον του διαχειριστή της οικίας. Όπως μας εξήγησε όμως, ο Δήμος δεν έχει τέτοια πρόθεση, γιατί μέχρι να γίνουν οι δικαστικές διαδικασίες θα αξιολογηθεί και η αίτηση που κατεβλήθη για κατεδάφιση της οικίας και η οποία μπορεί στο τέλος να εγκριθεί από το Δήμο. Ερωτηθείς ο κ. Ασπρής γιατί θα γίνει αξιολόγηση μιας αίτησης για κατεδάφιση κατοικίας, αφού έχει ήδη κατεδαφιστεί, απάντησε ότι, «λυπόμαστε για την κατεδάφιση της οικίας. Διατάγματα διατήρησης εκδίδονται μεμονωμένα. Από τη στιγμή που δεν προχωρήσαμε στην κήρυξη της κατοικίας σε διατηρητέα, δεν μπορούμε να αρνηθούμε την κατεδάφισή της».
 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ:

 

Στις 13/03/91 εκδόθηκε Πολεοδομική Άδεια για μετατροπή οικοδομής σε εκπαιδευτήριο (πρώην Intercollege). Τον ίδιο χρόνο εκδόθηκε και Άδεια Οικοδομής για την προαναφερθείσα ανάπτυξη.  

 

 

Ο Δήμος Λευκωσίας θεώρησε – λανθασμένα κατά την άποψη πολλών ειδικών –  ότι η πιο πάνω άδεια ακυρώθηκε επειδή εκδόθηκε άδεια για άλλη ανάπτυξη στο τεμάχιο στο οποίο είχαν προταθεί οι χώροι στάθμευσης. Ζήτησε λοιπόν από το σχολείο να  επαναυποβάλει αίτηση στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, πράγμα που έπραξε στις 21/1/2005.

 

Η Πολεοδομία εξέτασε την αίτηση και αποφάσισε ότι χρήζει έγκρισης.  Ακολούθως όμως αποφάνθηκε ότι αρμόδια αρχή είναι ο Δήμος Λευκωσίας στον οποίον και την παρέπεμψε με συνοδευτική επιστολή που αναφέρει :

¨… η αίτηση η οποία αφορά μικρές εσωτερικές τροποποιήσεις σε εγκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα… έχει ήδη μελετηθεί από το τμήμα αυτό χωρίς να εντοπιστεί οποιονδήποτε πρόβλημα ..¨.

 

Το Δημαρχείο με την σειρά του εξέτασε την αίτηση και στις 6/12/2006 (2χρόνια μετά την αρχική υποβολή) την απέρριψε, τέθοντας εαυτόν σε διαμετρική αντίθεση με την απόφαση του Τμήματος Πολεοδομίας.

 

Μετά από εισήγηση του Δήμου το σχολείο υπέβαλε νέα αίτηση στις 19/6/2007. Οχτώ μήνες μετά ο Δήμος αποφάνθηκε ότι δεν είναι αυτός η αρμοδία αρχή και την έστειλε ξανά στην Πολεοδομία με την εισήγηση για προσωρινή άδεια. Η Πολεοδομία με την σειρά της δεν συμφώνησε ότι είναι η αρμόδια αρχή και την έστειλε πίσω στο Δημαρχείο.

 

Τον Αύγουστο 2008 παραπέμφθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής για παραχώρηση προσωρινής Πολεοδομικής Άδειας της Δευτεροβάθμιας Σχολής για 2 χρόνια για να δοθεί χρόνος μεταστέγασης του γυμνασίου, με όρο την παραχώρηση εγγυητικής εκ μέρους του σχολείου ύψους €750,000. Η ιδιοκτήτες του σχολείου είχαν  αποδεχτεί τον όρο  με επιστολή τους ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2008. 

 

 

 

p3130265

 

Η επικύρωση των αποφάσεων της Τεχνικής Επιτροπής από την ολομέλεια είναι υπόθεση ρουτίνας, και εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω καμιά άλλη περίπτωση στην οποία η απόφαση αυτή να έχει καταψηφιστεί. Στην περίπτωση όμως του Σχολείου η απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής καταψηφίστηκε και μάλιστα ομόφωνα – αυτό σημαίνει ότι τα μελή της Τεχνικής Επιτροπής συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου της ψήφισαν εναντίων της δικής τους απόφασης. Ένα μόλις μήνα πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς.

 

Στις 21 / 8/2008 το σχολείο υπέβαλε ιεραρχική προσφυγή κατά των πιο πάνω αποφάσεων. Ζητά την έγκριση του γηπέδου, αφού αυτός αποτελεί αναγκαίο ζωτικό χώρο  του σχολείου, χωρίς τον οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει το Δημοτικό, και προσωρινή άδεια λειτουργίας για 2-3χρόνια για να μπορέσει να μεταστεγάσει το γυμνάσιο σε άλλο χώρο.

 

Μετά από έντονη κινητοποίηση των ιδιοκτητών, της διεύθυνσης & των γονιών Βρέθηκε χώρος για μεταστέγαση του Γυμνασίου. Είναι η σχολή St Joseph στην Πύλη Πάφου (πρώην Καλογριές) και έχει υπεγραφεί συμφωνία για ενοικίαση του. Η μεταστέγαση προβλέπετε να γίνει το αργότερο τον Σεπτέμβρη του 2010,  αμέσως μόλις μετακινηθεί από εκεί η Γαλλική Σχολή η οποία μετατρέπεται σε δημόσια.

 

Το Highgate είναι ίσως το μόνο σχολείο όπου διεύθυνση, μαθητές/μαθήτριες, γονείς και ιδιοκτήτες συμφωνούν ως προς τον χαρακτήρα του ως ένα σχολείο μάθησης και εκπαίδευσης στη δημιουργικότητα, κριτική στάση και σκέψη, ισότιμη σχέση ανεξάρτητα από θρησκευτικές, εθνοτικές καταβολές, μακριά από εθνικισμούς και μισαλλοδοξίες.  

 

Η κοινότητα του Αγίου Αντρέα στο μεγαλύτερο της μέρος στηρίζει το σχολείο, με το οποίο έχει μίαν αμφίδρομη σχέση στα πλαίσια της σύγχρονης προσέγγισης που θέλει τα σχολεία ανοιχτούς και ζωντανούς οργανισμούς μέσα στις κοινότητες  και όχι απομονωμένα. Επανελειμένα ζητήθηκε από κατοίκους της περιοχής καθώς και την διεύθυνση και τον Σύνδεσμο Γονέων και Εκπαιδευτικών του σχολείου, όπως κατασκευαστούν πεζοδρόμια για να διευκολυνθεί η ασφαλής πρόσβαση πεζών στο σχολείο και να μειωθεί η οχληρεία που προκαλείτε. Το δημαρχείο προχώρησε στην κατασκευή πεζοδρομίων στην περιοχή Αγίου Ανδρέα, πλην του μέρους του δρόμου που εφάπτεται το σχολείο.

 

Στο σχολείο φοιτούν παιδιά από όλες τις κοινότητες της Κύπρου συμπεριλαμβανομένων και πέραν των 50 τουρκοκύπριων. Έχει υποβληθεί πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας για μετατροπή του σε τρίγλωσσο εκπαιδευτικό ίδρυμα και θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πιλοτικό και πρότυπο σχολείο για την ενωμένη Κύπρο. Η μεταστέγαση του Γυμνασίου στην Πύλη Πάφου διευκολύνει την προοπτική αυτή.

 

 

 

Μαρία Εμμανουήλ

Αρχιτέκτονας

 

 

9 Μαρτίου 2009

 

Advertisements

70 thoughts on “*Γιατί Κάποιοι Προσπαθούν να Κλείσουν το Σχολείο Highgate. Ιστορικό και Ανάλυση των Πολεοδομικών Θεμάτων

 1. Δημήτρης Φυρίος 13/03/2009 στο 4:44 ΜΜ

  Μετά από αυτό το εμπεριστατωμένο άρθρο της Μαρίας είναι φανερό ότι το σχολείο αυτό δεν αρέσει στο σύστημα παρά το γεγονός ότι είναι ένα φυσιολογικό ιδιωτικό ίδρυμα εκπαίδευσης και όχι ένας χώρος που σκοπό έχει να ανατρέψει το καθεστώς!
  Και όταν λέω φυσιολογικό εννοώ ότι απλά εφαρμόζει μερικές απλές παιδαγωγικές αρχές όπως απέριτα περιγράφονται στο άρθρο.
  Φανταστείτε ότι ούτε αυτό δεν αποδέχεται το σύστημα και προσπαθεί στα πλαίσια της …νομιμότητας, να κάνει όσο πιο δύσκολη μπορεί τη ζωή αυτού του σχολείου.
  Το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα φαίνεται να έχει αποτύχει στην αποστολή του αν το κριτήριο είναι τα υψηλά ιδανικά της ανθρωπότητας.
  Τουλάχιστον ας αφήσουν ήσυχους όλους τους υπόλοιπους που πληρώνουν, εύκολα ή δύσκολα, για να έχουν μια καλύτερη ευκαιρία τα παιδιά τους.
  Προσμένω την ημέρα που η Παιδεία θα αφεθεί ελεύθερη από το σύστημα, ελπίζω να είναι πολύ σύντομα! Μέχρι τότε υπάρχει ευτυχώς για μάς (και δυστυχώς για την τσέπη μας!) το High Gate και από μια άποψη χαίρομαι που βάλλεται από το σύστημα. Αυτό ίσως του διαμορφώσει ένα πιο επαναστατικό χαρακτήρα. Ίσως μεταλλαχθεί κάποτε σε ένα μη κερδοσκοπικό οραματικό σχολείο που θα ενδιαφέρεται βαθιά για τον άνθρωπο.
  Και μιας και… ονειρεύομαι ας ονειρευτώ και την ημέρα που στα σχολεία βασικότατο μάθημα θα είναι η Αναπνοή.
  Δημήτρης Φυρίος

 2. Μαρία Εμμανουήλ 13/03/2009 στο 10:47 ΜΜ

  Γιατί Κάποιοι Προσπαθούν να Κλείσουν το Σχολείο Highgate.
  Εν πολλοί οι λόγοι – εν να αναφερτώ δαμέ σε ένα που μου φαίνεται πολλά καθοριστικός.

  H φασαρία που προκαλείτε που την λειτουργία οποιουδήποτε σχολείου εν δεδομένη τζε σίουρα κάποιοι θα προτιμούσαν να μινίσκουν σε ένα ήσυχο δρόμο τζε εν τους αδικώ. Όμως θεωρώ ανήθικο να γοράζεις σπίτι απέναντι που την είσοδο του σχολείου 10 χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του τζε μετά να χρησιμοποιάς την κομματική & οικονομική σου δύναμή σου για να το κλείσεις. ΄

  Που την άλλη όμως ποια μπορεί ναn τα κίνητρα της κυρίας του χρηματιστή που μινήσκεις 600 μ μακριά που το σχολείο (μετρημένα), για να γυρίζει να συνάει υπογραφές να κλείσει το σχολείο. Γιατί εν το έκαμε με το Δημοτικό του Αγίου Αντρέα που εν περίπου η ίδια απόσταση. Τζε εννα το έκαμνε αν ήταν το Junior school τζαμέ αντί το Highgate.,

  Το ότι οι κατοίκοι του Αγίου Αντρέα θέλουν το σχολείο να φύει εν μύθος που τον χρησιμοποιούν οι Δημοτικοί Συμβούλοι για να εξυπηρετήσουν άλλους σκοπούς. Είμαι τζε γω της περιοχής τζε ξέρω + εν έγινε καμιά επίσημη βολιδισκόπιση Τζε ακόμα αν εθέλαν ούλλοι ως τον τελευταίο να κλείσει το σχολείο, εν θεμιτό να το εκάμναν? Αν εθέλαν δηλαδή να δκιώξουν ούλλους τους σκουρόχρωμους σαν εμένα? Τζε γιατί ο μακαρίτης ο De Partough που μήνισκε δίπλα που το σχολείο αγάπα το σχολείο τζε ελάλεν σιαίρουμε να ακούω τα μωρά να κελαηδούν

  Η δική μου απάντηση στο ερώτημα εν ότι τελευταία για διάφορους λόγους έγινε η απόκτηση σπιδκιού στην συγκεκριμένη περιοχή το αντικείμενο του πόθου πολλών πλούσιων νεογιάππηδων της Λευκωσίας.. Μπείτε στην θέση τους. Επκιερώσαν ½ εκατομμύριο λίρες το οικόπεδο τζε 1 εκατομμύριο το σπίτι, εμετακομίσαν τζε οργανώνουν το House warming party τους στο Marquee που έστησε η catering company δίπλα που την πισίνα. Τζε οι κλασμένοι πρέπει να περάσουν μπροστά που τούντο καταχάλικο σχολείο. Τζε την ημέρα σείρου-σειρόττερα. Σριλανκέζες μαθήτριες διασταβρώνουν τον δρόμο, τζε τα διψήφια τουρκοκυπριακά αυτοκίνητα σταματούν μπροστά που τα σπίδκια τους.

  Ενώ τζείνει ονηρεύκουνταν το Bishops avenue του Λονδίνου.

 3. Yiannis Karayiannis 14/03/2009 στο 11:58 ΠΜ

  Μεταφέρτε τους και την δική μας φωνή

  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

  ΔΗΣΥ

  1. Νίκος Νουρής nouris@cytanet.com.cy 99622922

  2. Κάτια Απέγητου 99-528952

  3. Αίγλη Καμμίτση 99-524646

  4. Ελένη Λουκαΐδου eloucaidou@logosnet.cy.net 99-619000

  5. Iωάννης Φάκας info@fakas.com.cy 99-643212

  6. Ανδρέας Στυλιανού 22-674140

  7. Άριστος Δράκος 99-671828

  8. Αντώνης Αντωνίου aantoniou@mfsholdings.com 99-663750

  9. Νίκος Μαλέκος 99-610315

  ΑΚΕΛ

  10. Μέλια Αβραάμ Mavraam@akel.org.cy 99-417203

  11. Ήβη Κανάρη 99-830589

  12. Απόστολος Κουλουρούδιας 99-646359

  13. Χριστάκης Γεωργίου chris.g@avacom.net 99-463902

  14. Χρίστος Ιωσήφ 22-847466 22-876790 22-333327

  15. Μπέττυ Κουσουλίδου 99-467367

  16. Γιώργος Μεσαρίτης gmesaritis@laiko.com.cy 99-574205

  ΔΗΚΟ
  17. Στέλιος Ιερωνυμίδης Αντιδήμαρχος sieronim@cytanet.com.cy 99-623636

  18. Ανδρέας Μούγης 99-630991

  19. Σούλα Κολλακίδου 22-349677 22-349851

  20. Νίκος Πέτσας 99634529

  21. Κώστας Μαυρίδης Φ/δι κας Ηβης 99-146903

  ΕΥΡΩΚΟ

  22. Άντρη Αργυρού Πινδάρου 12 kdemo@cytanet.com.cy 99-645744

  23. Ανδρέας Φ. Μάτσας andreas.matsas@sek.org.cy 99-693233

  ΕΔΕΚ

  24. Αντώνης Αντώνη 99-618906

  25. Νίκος Αβρααμίδης smyrni@cytanet.com.cy 99-668807

  ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

  26. Στέλιος Κολοκασίδης Τέρμα Λήδρας 99-489982

 4. Λένα 14/03/2009 στο 12:38 ΜΜ

  Κι εγώ νομίζω ότι η σύνθεση του πληθυσμού στον Άγιο Αντρέα εν καθοριστική. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα (συμπεριλαμβανομένων πολλών ευρωπαίων) που να βρίσκουν φυσικό ή και να χαίρονται με το ανακάτωμα των εθνικοτήτων και των ρατσών, αλλά η ευρύτερη γειτονιά εξακολουθεί να αποτελεί και λίκνο αφοσιωμένων δεξιών (παρεπιπτόντως και παλαιών αριστοκρατικών οικογενειών προ και κατά την αποικιοκρατική περίοδο) συν του ότι γειτνιάζει με τον λιγότερο νεο-φιλελεύθερο και πιο εθνικοσκληροπυρηνικό Άγιο Δομέτιο (οπότε οι πριν του ’74 κάτοικοι γενικά τείνουν προς μια ανάλογη κοσμοαντίληψη και πολιτική κατεύθυνση).

  Και αν όλα αυτά ακούγονται λιγάκι ‘τεχνοκρατικά’, νομίζω πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο στα συγκρουόμενα συμφέροντα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων αρκετά από τα οποία εν έχουν καθόλου πολυ-πολιτισμική σύνθεση ή εκπαιδευτική γραμμή (για παράδειγμα Πασκάλ, Τζι Σι Σκουλ).
  Το Highgate εν όντως ένα καλό παράδειγμα πολυπολιτισμικού, ουδετερόθρησκου σχολείου. Σε αυτό το επίπεδο εν ‘χαλάστρα’ για άλλα ιδιωτικά σχολεία που ακολουθούν πιο συμβατικές πρακτικές σε θέματα Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Εθνικής Ταυτότητας.

  Από όλους όμως τους παράγοντες, νομίζω ότι η τοποθεσία του ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ σχολείου έχει γίνει και η καταστροφή του. Δηλαδή αν το ίδιας πολιτικής σχολείο, με την ίδια σύνθεση μαθητικού πληθυσμού και την ίδια ουδετεροθρησκευτικότητα, βρισκόταν μέσα στην παλιά Λευκωσία ή στη Λεωφόρο Ακροπόλεως (για να μιλούμε για παλιές, πυκοκατοικιμένες και πάλιν, οικιστικές περιοχές), ε, θα εσσιέζετουν η φοράδα στ’ αλώνι!!

 5. Τάκης Χατζηδημητρίου 17/03/2009 στο 6:28 ΠΜ

  Δεν υπάρχει λυπηση για την ανασφάλεια που ο Δήμος δημιούργησε σε τόσα παιδιά:
  Τι τα μαθαίνει η κοινωνία σε μια τόσο τρυφερή ηλικία;
  Ότι μπορεί να τους κλείνει το σχολείο τους να ταχωρίζει από τους φίλους, τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους για λόγους ανεξήγητους;
  Έρχεται η κοινωνία και οι κανονισμοι και κλείνουν ένα σχολείο ενω ο νόμος και οι κανονισμοί επιτρέπουν ν’άνοιγουν κατραστήματα στοιχημάτων και ηλεκτρονικού τζόγου σε κάθε δρόμο και συνοικία.
  Ίσως όμως ναναι αυτή η κοινωνία που μας ταιριάζει.
  Να ξέρουν όμως οσοι ψηφίζουν να κλείσει ένα σχολείο ότι γραφουν για την ιστορία της πόλης και τη δική τους μια μαύρη σελίδα

 6. politispittas 17/03/2009 στο 7:31 ΠΜ

  Καλημέρα σας.

  Θα μπορούσε κάποιος να μου γράψει στο e mail για να υπάρξει επαφή και ανταλλαγή τηλεφώνων προκειμένου να μάθω λεπτομέρειες; Έχω κάποιες απορίες. Θα ήθελα να γράψω για το ζήτημα στον Πολίτη αλλά δεν θα ήθελα να γίνει αυτό επιπόλαια.

  Ευχαριστώ

  γιώργος πήττας

 7. politispittas 17/03/2009 στο 7:36 ΠΜ

  Να προσθέσω πάντως, πως η διαπολιτισμικότητα, η ορθολογική-επιστημονική αντίληψη της Ιστορίας και η συνύπαρξη εξυπηρετούνται θαυμάσια και σε κάποια άλλα ιδιωτικά σχολεία που ακολουθούν το βρετανικό curriculum.

  Δεν αναφέρω ονόματα για να μην κάνω «διαφήμιση».

 8. Κ. Π. Κωνσταντίνου 17/03/2009 στο 2:04 ΜΜ

  Κατ’ αρχάς ευχαριστώ για την ενημέρωση. Εύχομαι καλή δύναμη και καλή τύχη στις προσπάθειές σας να ευαισθητοποιηθούν τα συλλογικά όργανα του Δήμου Λευκωσίας αλλά και της Κυπριακής πολιτείας. Θεωρώ αυτονόητο ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια ούτε να κλείνουμε σχολεία ούτε να τα τιμωρούμε εκδικητικά. Έτυχε να συνεργαστώ με το σχολείο στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ενίσχυσης του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία. Η εμπειρία αυτή με έπεισε τόσο για την καλοπροαίρετη και φιλότιμη προσπάθεια που γίνεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου όσο και για τις αντιξοότητες των συνθηκών κάτω από τις οποίες είναι αναγκασμένοι να λειτουργούν (πεπαλαιωμένο κτήριο, περιορισμένοι χώροι, φιλοξενία παιδιών από πολλούς πολιτισμούς: ένα στοιχείο το οποίο προσθέτει ζηλευτό πλούτο εμπειριών αλλά απαιτεί ταυτόχρονα και πολυσύνθετη, αφοσιωμένη εκπαιδευτική δράση). Με λυπεί ιδιαίτερα η τακτική που έχει επιλέξει ο Δήμος Λευκωσίας, η οποία φαίνεται απλά να προωθεί μια στάση πολεμικής έναντι σε ένα σχολείο με άλλοθι την παράτυπη δημιουργία ανοιχτού χώρου υπαίθριας απασχόλησης των μαθητών. Θα περίμενα οι δράσεις του Δήμου να καθοδηγούνται από περισσότερη ευαισθησία για τις ανάγκες της πόλης αλλά και από πιο ολοκληρωμένο όραμα. Εύχομαι να επικρατήσει η λογική και να αναθεωρήσουν οι αρμόδιοι την στάση τους.

  Κ. Π. Κωνσταντίνου
  Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
  Πανεπιστήμιο Κύπρου

 9. Δημήτρης Φυρίος 17/03/2009 στο 9:52 ΜΜ

  Μου φαίνεται βρισκόμαστε μπροστά σε μια ευκαιρία, μέσα από τις αντιξοότητες, να γεννηθεί ένα πρώτυπο εκπαιδευτικό κύταρρο. Αρκετοί άνθρωποι έχουν κινητοποιηθεί για να διασφαλίσουν τη λειτουργία του High Gate και πολλοί στέκονται υποστηρικτικά. Η κοινωνία αυτή χρειάζεται την ύπαρξη διαφορετικής Παιδείας. Πιο ελεύθερης και πιο ευέλικτης. Πιο συμμετοχικής.
  Πιστεύω ότι όλο αυτό που γίνεται έχει να κάνει και με την ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί η ταυτότητα και ο ρόλος του σχολείου. Φαίνεται να κλείνει ένας κύκλος και να ανοίγει ένας καινούργιος; Θέλω να το πιστεύω και εύχομαι νέες ιδέες να δώσουν την ώθηση που χρειάζεται για να γίνει αυτό, με τον πιο ανώδινο τρόπο.
  Ήδη κυκλοφορούν διάφορες ιδέες γύρω από τις αλλαγές που πρόκειται έτσι κι αλλιώς να γίνουν.
  Ο Υπουργός μήπως είναι ώρα να κινείται λίγο πιο δυναμικά;
  Για τους πολιτικούς εκτός των συνήθων ύποπτων τι να πούμε;
  Όσο λιγότεροι μπλεχτούν τόσο καλύτερα!

 10. Μαρία Εμμανουήλ 19/03/2009 στο 7:48 ΠΜ

  Έγινε συζήτηση για το Σχολείο στην Τεχνική Επιτροπή του Δήμου Λευκωσίας προχτές. Εκαλέσαν τζε συγκεκριμένη κυρία σαν εκπρόσωπος της ομάδας που προσπαθεί να κλείσει το σχολείο επειδή τους προκαλεί οχληρία. Μιλά με έπαρση τζε με θυμό σαν να αγωνίζεται για τον πιο σημαντικό σκοπό της ζωής της. Εν ανένδοτη – εν δέχετε να δώσουν στο γυμνάσιο προσωρινή Άδεια για 1.5 χρόνο ώσπου να μπορεί να μεταφερτεί στις Καλογραιές. Θέλει να κλείσουν τζε το υπόλοιπο σχολείο που λειτουργεί που το 1991. Ρωτώ την – τι οχληρία σου προκαλεί αφού μηνείσκεις 600 μέτρα μακριά. «Περνώ μπροστά από το σχολείο με το αυτοκίνητο μου» λαλεί μου. «Επίσης το σχολείο έχει παρανομίες και όπως πρέπει να αναγκάζει ο Δήμος ένα ιδιοκτήτη να χαλά ένα τοίχο που εκτίστησε παράνομα, πρέπει επίσης να κλείσει το Σχολείο επειδή εκατεδάφισε ένα σπίτι παράνομα». Υπάρχει λαλώ της καμμιά ουσιαστική διαφορά μεταξύ ενός τοίχου τζε ενός σχολείου? «Νομικά όχι» λαλεί μου. Τα μωρά? «Δική σας η ευθύνη που τα παίρνεται σε ένα παράνομο σχολείο». Εσέναν σε ποιό σχολείο παν τα μωρά σου. «Δεν έχω» λαλεί μου.

  Εψές εν εμπορούσα να τζοιμηθώ. Το ότι μπορεί να έσιει αρρώστια γυρώ μας ένεν τζείνο που με πειράζει παραπάνω. Εν η εικόνα του Δήμου Λευκωσίας που μου ανακατώνει το στομάσhi. Που επιλέγει να τους εξυπηρετά τούτους αντί τα μωρά. Που εν δείχνει να ξέρει ιντα που σημαίνει ισοτιμία ισονομία. Που εν δείχνει λύπηση για τούντα μωρά που τα έβαλεν που τον Αύγουστο να ζιούν καθημερινά στην ανασφάλεια. Ανικανότητα, έλλειψη ισοτιμίας ισονομίας, κομματοκρατία, πελατιακές σχέσεις, διαφθορά. Έννεν τούτη η εικόνα του Δήμου που αποκρυσταλλώνετε?

 11. girorgos 19/03/2009 στο 3:18 ΜΜ

  An mas peite kai ta epixeirimata tis allis pleuras tote malista. Auto pou mas parousiazetai einai monopleuro eidika me ena thema sto opoio yparxoun polla lefta stin mesi alla kai i eytyxia mikrwn paidiwn. eiste toulaxisto apelpidoi h ypokrites.

 12. girorgos 19/03/2009 στο 3:20 ΜΜ

  Sthn Eleni Maurou na ta peite pou einai h dhmarxos tou akel.

 13. Alexis 19/03/2009 στο 3:36 ΜΜ

  to highgate prepi na kleisei!! vriskete se RESIDENTIAL AREA ke enoxlei tin koini mas isixia kathimerinos! tha kinithoume pros oles tis katefthinseis gia na dikeothoume!…(katoikos agiou andrea)

 14. Andreas Vasiliou 19/03/2009 στο 3:38 ΜΜ

  highgate has too stop working….its a residential area…. I agree. Thank You.

 15. Andreas Vasiliou 19/03/2009 στο 3:43 ΜΜ

  apefthinome sto giorgo! ela na zisis ke esi sto spiti mou just for a day ke tha katalavis ti ginete apenanti apo to HIGHGATE….prin kapia xronia eixamen to intercollege..pou eidame ke pathame na figi apo tin perioxi ke tora exoume ta idia ke xeirotera…tha kamoume ta panta..

 16. Andreas Vasiliou 19/03/2009 στο 3:48 ΜΜ

  Να προσθέσω πάντως, πως η διαπολιτισμικότητα, η ορθολογική-επιστημονική αντίληψη της Ιστορίας και η συνύπαρξη εξυπηρετούνται θαυμάσια και σε κάποια άλλα ιδιωτικά σχολεία που ακολουθούν το βρετανικό curriculum.

  Δεν αναφέρω ονόματα για να μην κάνω “διαφήμιση»

  PROS PLIROFORIA SOU KIRIE POLITISPITTAS TO BRETANIKO CURRICULUM AKOLOUTHITE MONO APO TA FILO-BRETANIKA PANEPISTIMIA. KE OXI APO KATOTERA KENTRA EKPEDEUSIS…. NA DOUME TI ALLO THA AKOUSOUME!… OTAN DEN ISE GNOSTIS TIS PRAGMATIKOTITAS APLA MHN TA MPLEKEIS!

 17. αλέξανδρος 19/03/2009 στο 3:49 ΜΜ

  »H φασαρία που προκαλείτε που την λειτουργία οποιουδήποτε σχολείου εν δεδομένη τζε σίουρα κάποιοι θα προτιμούσαν να μινίσκουν σε ένα ήσυχο δρόμο τζε εν τους αδικώ. Όμως θεωρώ ανήθικο να γοράζεις σπίτι απέναντι που την είσοδο του σχολείου 10 χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του τζε μετά να χρησιμοποιάς την κομματική & οικονομική σου δύναμή σου για να το κλείσεις. »

  οι πλήστοι κάτοικοι γύρω που το σχολείο είναι τουλάχιστον 15 χρόνια στην περιοχή, όταν ακόμα υπήρχε το Intercollege και το Highgate ήταν μόνο δημοτικό.

  »Το ότι οι κατοίκοι του Αγίου Αντρέα θέλουν το σχολείο να φύει εν μύθος που τον χρησιμοποιούν οι Δημοτικοί Συμβούλοι για να εξυπηρετήσουν άλλους σκοπούς.»

  ‘αντικειμενική ενημέροση’. εγώ πάντως θα διαφωνήσω μαζί σου

  »Τζε γιατί ο μακαρίτης ο De Partough που μήνισκε δίπλα που το σχολείο αγάπα το σχολείο τζε ελάλεν σιαίρουμε να ακούω τα μωρά να κελαηδούν»

  πού είσουν να δεις τον μακαρίτη τον Ντε Παρτό να μεν μπορεί να περπατήσει στο πεζοδρόμιο, 90 χρονών άνθρωπος, επειδή ήταν παρκαρισμένα αυτοκίνητα γονιών μαθητών του σχολείου, κατά μήκως όλου του πεζοδρομίου και να αναγκάζεται να περπατά στον άσφαλτο?

  η προσπάθεια που γίνεται για να κλείσει το σχολείο, δεν έχει καμία σχέση με την εθνικότητα των μαθητών ούτε με το ότι ‘κάποιος’ εμετεκόμισε τελευταία κοντά στο σχολείο. έγιναν πολλές φορές φιλικές συστάσεις στο σχολείο από τους κατοίκους, τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς όμως να γίνεται οποιαδήποτε αλλαγή. τα προβλήματα που υπάρχουν είναι πολλά.

  το σχολείο είναι αναγκασμένο να παρέχει χώρο στάθμευσης στου γονείς, αλλά το μόνο που έχουν είναι ένα χωράφι (50μ.Χ50.) 100 μέτρα μακριά, και ως αποτέλεσμα κανένας γονέας δεν μπαίνει στον κόπο να σταθεύσει μακριά και σταματά απέναντι στο σχολείο, μπλοκάροντας συχνά τις εισόδους γειτονικών σπιτιών. αυτή η κατάσταση επικρατεί εδώ και αρκετά χρόνια. η φόρτιση που δημιουργείται και η ταλαιπωρία είναι τεράστια. φανταστείτε να έρχεστε σπίτι το μεσημέρι από τη δουλειά, ανυπομονώντας να ξεκουραστείτε, αλλά μόλις φτάνετε στο σπίτι να αναλύψετε ότι κάποιος είναι παρκαρισμένος μπροστά από την είσοδο του γκαράζ σας και ο επόμενος ελέυθερος χώρος για να σταθμεύσεις είναι στον παράλληλο δρόμο. αυτό συμβαίνει ουκ ολίγες φορές, όχι μόνο τα μεσημέρια, αλλά και αρκετές φορές νύχτα, όποτε υπάρχει κάποια συνάντηση στο σχολείο.

  επίσης να παραθέσω κάποια άλλα ερωτήματα που ίσως θέλετε να μου απαντήσετε, σχετικά με το γιατί παραμένει παράνομο το σχολείο.
  1. σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού κτλ. ποιο χώρο παρέχει το σχολείο για σύναξη των μαθητών? ένα χωράφι που ούτε καν τους μισούς μαθητές δεν χωρεί? ή τα γήπεδα γυμναστικής? η ασφάλεια των μαθητών τέθεται σε άμεσο κίνδυνο.
  2. πολλές αίθουσες διδασκαλίας, είναι τσίγκενες. είναι αυτές συνθήκες για μαθητές να εργάζονται? επίσης υπάρχει ξανά και το θέμα της υγείας και ασφάλειας των μαθητών.
  3. εφόσον είναι παράνομο το σχολείο, γιατί συνεχίζει να λειτουργεί? αν τα άτομα στα οποία αναφέρεστε τα οποία χρησιμοποιούν ‘την κομματική & οικονομική’ τους δύναμη, γιατί το σχολείο παίρνει συνεχώς παρατάσεις λειτουργίας, χρησιμοποιώντας διάφορα ‘μέσα’ για να βολευτούν?

  κλείνοντας, θέλω να αναφέρω ότι το σχολείο δεν σεβάστηκε καθόλου την φιλοξενία στην περιοχή του Αγ. Ανδρέα γι αυτό και οι κάτοικοι αποφάσισαν να δράσουν. ναι μεν ένα σχολείο σαν το Highgate προσδίδει κύρος στην περιοχή, αλλά όταν δεν ενδιαφέρονται για το καλό της και ταλαιπωρούν τις ζωές των κατοίκων τότε δεν είναι πια ευπρόσδεκτο

 18. Andreas Vasiliou 19/03/2009 στο 3:51 ΜΜ

  POLLA SOSTOS….OREOS…MAZI FILE THA TO KLEISOUME! KE ME OLOUS TOUS IPOLIPOUS KATOIKOUS TOU AGIOU ANDREA.

 19. Marios 19/03/2009 στο 3:58 ΜΜ

  pros Μαρία Εμμανουήλ:

  to na exeis spiti apenanti apo to sxoleio edo ke kamia 50ria xronia den sou leei kati?…alla tha mou peis…meneis edo gia na milas??….ke pou tin stigmi pou to sxoleio kakos vriskete se RESIDENTIAL AREA tote den ifistate tpt apo tis kataggelies sou!….nice work Alexandros.

 20. paris 19/03/2009 στο 3:58 ΜΜ

  kleisteto tous pezevegkosporous

 21. jenny michaelides 19/03/2009 στο 4:04 ΜΜ

  To highgate einai sxoleio opou ta paidia exoun thn eukairia na mathoun mazi me paidia tis idias koinwnikis taksis tous me polla endiaferonta kai talenta. Tha einai oi aurianoi prwtoporoi tis koinwnias. Isws giauto den aresei se kapious to oti to highgate leitourgei kai apotelei mia omorfi mikri koinwnia.

 22. politispittas 19/03/2009 στο 4:16 ΜΜ

  Έζησα και μεγάλωσα στο Παλαιό Φάληρο στην οδό Ναϊάδων αριθμός 34.

  Ακριβώς απέναντι από το Πρώτο Δημοτικό και Πρώτο Γυμνάσιο του Παλαιού Φαλήρου και μάλιστα σε χρόνια που τα σχολειά λειτουργούσαν με πρωινά και απογευματινά τμήματα.

  Δεν θυμάμαι ποτέ, μα ποτέ, κα-νέ-ναν, ούτε τους γονείς μου ούθτε τους γείτονες στο εξαιρετικά ήρεμο αυτό προάστιο των Αθηνών να κάνει την παραμικρή διαμαρτυρία για τις φωνές των παιδιών που κράταγαν από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Τα σχόλια των μεγάλων τότε ήταν «μα αν είναι δυνατόν να ενοχλούν οι φωνές των παιδιών» που μεταξύ μας κάποιες φορές ήταν και οι «γαϊδαροφωνάρες» από το γυμνάσιο.

  Από κει και πέρα βρίσκω παντελώς αδόκιμη και απερίσκεπτη (επιεικώς) την στάση των διαμαρτυρομένων λόγω του τρόπου με τον οποίο βάζουν το ζήτημα. Και ρωτάω απλά όλους αυτούς.

  Δώσατε ποτέ μία διορία στο σχολείο αυτό για να μετακομίση-αν υποθέσουμε πως υπάρχει τόσο σοβαρό πρόβλημα;

  Γιατί το να βλέπω φράσεις του τύπου «να κλείσει το σχολείο» συνιστά χυ-δαι-ό-τη-τα.

  Κανείς δεν έχει δικαίωμα και δίκαιο να απαιτεί το κλείσιμο ενός σχολείου. Όχι μόνο του συγκεκριμένου, αλλά οποιουδήποτε!

  Αυτό που πρέπει να μετρήσει πάνω από όλα, είναι η τάξη και το καλώς έχειν τον μικρών μαθητών. Όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα.

  Ειδικά όταν σε αυτούς που διαμαρτύρονται, κατά πως βλέπω και διαβάζω δεν υπάρχει η παραμικρή ευαισθησία προς τα παιδιά.

  Αν το σχολείο «πρέπει» να μετακινηθεί είναι άλλο ζήτημα.

  Αλλά ακόμα και αν πρέπει, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό να κλείσει έστω και μία ημέρα. Όσοι επιδιώξουν το κλείσιμο θα είναι κατάπτυστοι και καταγέλαστοι κυρίως έναντι των παιδιών.

  Και κύριε Αλέξη….το RESIDENTIAL AREA στα ελληνικά το λέμε κατοικημένη περιοχή, γειτονιά, προάστιο και ότι άλλο. Αν δεν γνωρίζετε ελληνικά να μάθετε. Και μαζί με αυτά να μάθετε πως even in the UK schools are usually in Residential Areas. OK mate?

 23. politispittas 19/03/2009 στο 4:33 ΜΜ

  @ Κύριε Andreas Vasiliou για να το γράφω, κάτι γνωρίζω. Και αλήθεια…στο Junior School για να φέρω ένα παράδειγμα μόνο και σε πρωτοβάθμιο επίπεδο…ακολουθούν το πρόγραμμα που κάνουν τα Δημοτικά σχολειά του Δημοσίου;

  Σ επίπεδο Τριτοβάθμιας τα Δημόσια Σχολεία περιέχουν στο πρόγραμμά τους Comparative Religion???? Ή αναλύουν επί ένα τρίμηνο με διδακτικά debates τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και τη μετάλλαξή της στο Πολυεθνικό Βυζάντιο; Γιατί αυτά συμβαίνουν και πολύ καλά συμβαίνουν. Μέχρις εδώ όμως γιατί θα μου απαντήσατε με κεφαλαία γράμματα που σε όλο το διαδίκτυο σημαίνουν «υψηλό και αγενή τόνο φωνής».

  @Αλέξανδρε. Διαφωτιστικά αυτά που νηφάλια καταγράφεις. Εγώ απλά θα επαναλάβω αυτό που με ενόχλησε και με ενόχλησε πολύ.

  Δηλαδή, το ότι υπάρχει μία εμμονή στο «να κλείσει» το σχολείο και κανένα ερωτηματικό για το μέλλον των παιδιών.

  Επίσης. Σε εποχές μάλλον δύσκολες θα έπρεπε κάποιοι να σκεφθούν το διακύβευμα. Δηλαδή το ότι περα από όλα τα άλλα κάποιοι άνθρωποι, εκπαιδευτικοί, θα χάσουν τη δουλειά τους.

  Όλα αυτά δεν τα είδα πουθενά γραμμένα. Και όταν οι διαμαρτυρώμενοι αγνοούν απόλυτα τόσο σημαντικές παραμέτρους κάπου χάνουν και το όποιο δίκαιο έχουν, αν έχουν.

  Δεν είδα πουθενά σαν αίτημα την μετακίνηση του σχολείου. Μόνο το κλείσιμο. Και θα ξαναπώ, πως κανένα σχολείο δεν πρέπει να κλείνει. Αν έχει ή παράγει ορισμένα προβλήματα , τότε πρέπει να βοηθηθεί για να τα λύσει. Και αν πρέπει να μετακομίσει, να μετακομίσει χωρίς όμως να ανασταλεί η λειτουργία του ούτε στιγμή.

 24. αλέξανδρος 19/03/2009 στο 4:33 ΜΜ

  το να κλείσει, ναι ίσως είναι λάθος, αλλα αυτό το γεγονός δεν πρέπει να το εκμεταλλευτεί το σχολείο για να πάρει επιπλέον παράταση. όπως κατάφεραν να ανακαινίσουν ολόκληρο Intercollege μέσα σε 2.5 μήνες, τότε μπορούν και να μετακομίσουν εύκολα το καλοκαίρι.

  αγαπητέ κ. πίττα, είπατε πως:

  »Αυτό που πρέπει να μετρήσει πάνω από όλα, είναι η τάξη και το καλώς έχειν τον μικρών μαθητών. Όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα.

  Ειδικά όταν σε αυτούς που διαμαρτύρονται, κατά πως βλέπω και διαβάζω δεν υπάρχει η παραμικρή ευαισθησία προς τα παιδιά. »

  συμφωνώ απόλυτα, τα παιδιά πάνω απ’όλα.

  ΑΛΛΑ όταν το σχολείο δεν ευαισθητοποιείται καθόλου για τα παιδιά του (βλ. ασφάλεια), τότε πως περιμένετε να ενδιαφερτούν άλλοι?

  επίσης σας συμβουλεύω να διαβάσετε ένα άρθρο το οποίο γράφτηκε στην εφημερίδα σας που παρουσιάζει το συγκεκριμένο θέμα, και τα προβλήματα που προκαλεί στην περιοχή. μου διαφέυγει η ακριβής ημερομηνία..

 25. politispittas 19/03/2009 στο 5:07 ΜΜ

  Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ τόσο για την απάντηση όσο και το ήθος της απάντησης. Αυτά που καταγράφεις, ενδιαφέροντα ασφαλώς, το άρθρο στον Πολίτη δεν το είχα δει αλλά θα το ψάξω όπως και θα προσπαθήσω να μάθω από όπου μπορώ περισσότερα.

 26. Andreas Vasiliou 19/03/2009 στο 5:42 ΜΜ

  Allo athina allo kipros….allo katoikimeni perioxi stin kipro…ke idika agios andreas!…otan den zeis stin perioxi..min apetas kati apo tin koinotika auti

 27. Stella Stylianou 19/03/2009 στο 7:47 ΜΜ

  Ντροπή σας!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 28. Λένα 19/03/2009 στο 8:39 ΜΜ

  Έχω χάσει επεισόδια!!
  Η Γλώσσα που εσιονόστηκε συζητώντας για την ύπαρξη ενός σχολείου, έχει το βάρος της. Ενδιαφέρον.
  Προς τα τελευταία υπάρχει νηφαλιότης γι’ αυτό, εκ νέου, Αλέξανδρε ας διαχωρίσουμε πράγματι τις δύο συζητήσεις: αυτή που έχει σχέση με το ίδιο το κτίριο και αυτή που έχει σχέση με την τοποθεσία του. Προσωπικά βρίσκω το κτίριο (και το επισκέφθηκα και μέσα και έξω και πάνω και κάτω) επιεικώς απαράδεκτο. Εξ’ ου και η διοίκηση έχει υπογράψει για μετακίνησή του (σε σχέση με την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του κτιρίου, άργησε αν με ρωτάς κι ας δώσει εξηγήσεις γι΄ ΑΥΤΟ το θέμα). Τις λεπτομέρειες τις κάλυψες να μεν λέω τα ίδια.

  Διευκρινιστικά Αντρέα Βασιλείου: Ως προς το αναλυτικό πρόγραμμα, ναι, στο μεγαλύτερο μέρος του στα ιδιωτικά αγγλόφωνα σχολεία ακολουθεί τα πρότυπα αλλά και τη δομή του αγγλικού εθνικού αναλυτικού προγράμματος, κάποτε με κάποιες ελαφρές διαφοροποιήσεις και πάντα με την προσθήκη του μαθήματος της ελληνικής γλώσσας όπου χρησιμοποιούνται τα βιβλία που χρησιμοποιεί και το δημόσιο ελληνοκυπριακό σχολείο (στέλλονται από την Ελλάδα). Γιατί μας απασχολεί εδώ η ακολουθία ή όχι του αγγλικού αναλυτικού όμως; Αν αυτό που μας απασχολεί είναι το ΤΙ και ΠΩΣ διδάσκοναι τα παιδιά ας αρχίσουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό και να δούμε αν έχει σχέση με τη συζήτηση περί μετακίνησης (εσείς αναφέρεστε σε ‘κλείσιμο’ – has to stop working!!) του συγκεκριμένου σχολείου!

  Και να πω κι αυτό που ζω καθημερινά (καθημερινότατα) στη γειτονιά του Αγίου Αντρέα όπου υπάρχει ΚΑΙ δημόσιο νηπιαγωγείο και δημοτικό…….. Ακούσετε ποττέ κανέναν που τους κατοίκους του Αγίου Αντρέα τζείθθε που τη λεωφόρο Αγίου Παύλου να διαμαρτυρηθεί γιατί έσιει σχολείον!!! στο δρόμο τους; Στον πίσω και στον πλαϊνό δρόμο του σχολείου γίνεται το έλα και ξαναέλα να δεις κάθε πρωί και κυρίως κάθε μεσημέρι όπου μπαίνουν τζιαι φκαίνουν περίπου 300 κοπελλούθκια τζιαι οι (μισοί να βάλω;)150 περίπου γονιοί τους;
  Εδιανοήθηκε κάποια ή κάποιος να ΑΠΑΙΤΑ να με λειτουργεί το δημόσιο σχολείο δίπλα που το -ομολογουμένως- πολλά μεγάλο και πολλά ευπρεπές σπίτι του (στο συγκεκριμένο δρόμο) που ήταν τζιαμαί ΠΡΙΝ να χτιστεί η νέα πτέρυγα του σχολείου, οπότε και υπερδιπλασιάστηκαν οι μαθήτριες και μαθητές του;
  Α’ και Β’ Δημοτικά Σχολεία Αγλαντζιάς, Α’ – Β’- Γ’ Δημοτικά Αγίου Δομετίου, Δημοτικά Καϊμακλιού (που μοιάζουν οι δρόμοι και με του Αγίου Αντρέα και δεν είναι Ελλάδα) και και και που λειτουργούν σε Οικιστικότατες Περιοχές, δεν παρέχουν χώρους στάθμευσης σε ούτε ένα γονέα και ουδείς διανοείται κύριοι να ζητά να κλείσει!! το σχολείο.
  Ενδιαφέρον ότι μια μονοδρόμιση στον επίμαχο δρόμο δεν ανεφάνη ούτε ως κίνηση του Δήμου για να απαμβλύνει το κυκλοφοριακό που όντως δημιουργείται, ούτε ως στοιχείο στη συγκρότηση των αιτημάτων σας ως κατοίκων της περιοχής.
  Ποιος θεωρεί ότι έχει κεκτημένο δικαίωμα να ζητά να κλείσει σχολείο!!! Για τις φυλακές που εν δίπλα σας, κουβέντα!!

 29. Ανώνυμος 19/03/2009 στο 10:52 ΜΜ

  Νομίζω ότι στη συζήτηση μπλεκετε 2 διαφορετικά θεματα: το τι προσφέρει το σχολείο σαν εκπαιδευτικό ίδρυμα και το κατα πόσο οι κτιριακές του εγκαταστασεις είναι κατάλληλες για να λειτουργεί εκπαιδευτηριο στη συγκεκριμένη περιοχή.

  Το πρωτο θέμα, επίπεδο εκπαιδευσης, δεν αφορά τους κατοικους. Ουτε και το ποιά παιδιά φοιτουν ούτε και το συστημα εκπαιδευσης που ακολουθεί το σχολείο. Οι αναφορές αυτες έχουν σκοπό να αποπροσανατολήσουν από την ουσία του θέματος.

  Το δευτερο θέμα αφορά τους κατοικους και έχει σχεση με:
  – Πολεοδομικούς νόμους
  – Τοπικό Σχέδιο
  – Νόμος περι Ιδιωτικών Σχολείων

  Το σχολείο βρήσκεται σε Περιοχή Ειδικού Χαρακτηρα. Υπαρχουν αυστηροί περιορισμοί για οτιδήποτε κτιστεί, τροποποιησεις σε κτίρια για το τι δραστηριοτητες επιτρέποντε (μεγεθος επιχειρησης, χώροι σταθμευσης, οχληρία, κλπ).

  Το σχολείο, με την παροδο των χρόνων εχει μεγαλωσει ανεξελεχτα. Ξεκινησε σαν νηπιαγωγείο με 15-30 παιδιά και αυτή τη στιγμή έχει περίπου 550 μαθητες (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνασιο, λύκειο).

  Κατά την παροδο των χρόνων εχουν γίνει πολλες τροποποιήσεις στις κτιριακές εγκαταστασεις χωρίς την εγκριση των αρχών.

  Προφανώς κατα τη κρίση του Δημοτικού Συμβουλείου η λειτουργία του σχολείου αντιβαίνει με τις πρόνοιες του Τοπικού Σχολείου και γιαυτό αρνήθηκαν έγκριση των αιτήσεων.

  Ενα τρανταχτο παραδειγμα είναι το γηπηδο φούτσαλ. Σε καμία οικιστική περιοχη δεν επιτρεπεται να λειτουργεί φουτσαλ. Δεν εχει σχέση το τι υπήρχε προηγουμένως στο οικοπεδο (αν ειχε σπιτι ή αν ήταν χωραφι). Το σχολείο εκτισε «παράνομα» σε οικιστική περιοχη. Και τώρα το σχολείο φωνάζει γιατί δεν του δίνουν άδεια για το φούτσαλ!

  Η νομοθεσία περί Κυβερνητικών και Ιδιωτικών Σχολείων είναι αυστηρή. Ακομη και για το ποσος καλυμμένος χώρος και πόσος χωρος αθλοπαιδιων αναλογεί για καθε μαθητή (σε τετραγωνικά μέτρα) υπάρχει πρόνοια. Οσοι γνωρίζουν το σχολειό μπορουν να αντιλειφθούν ότι τα κτιρια αυτά σίγουρα δεν μπορούν να δεχτουν 550 μαθητές. Και το Υπουργέιο Παιδείας πως ανεχεται να λειτουργεί σχολείο τόσα χρόνια χωρίς αδεια; Διανοήστε ότι στην Ευρωπαική Κύπρο λειτουργεί σχολείο μη εγκεκριμένο;

  Το σχολείο είχε πολλες ευκαιρίες να μεταφερθεί αλλού. Για να μην αναφέρω ονόματα τα τελευταία χρόνια είναι γνωστό ότι Ιδιωτικά σχολεία μεταφέρθηκαν σε αλλους χώρους. Το Highgate, αφού γνωριζε ότι υπαρχει πρόβλημα με τις κτιριακές του εγκαταστάσεις γιατί δεν προνόησε εδώ και χρόνια; Το προβλημα δεν δημιουργήθηκε εν μία νυκτί.

  Είναι λάθος να λεγεται ότι οι κατοικοι ζητουν να «κλεισει» το σχολείο. Οι κατοικοι ζητουν να εφαρμοστουν οι νομοι.

  Τα πιό πάνω για να θίξω το θέμα από τη πλευρά «νομοθεσίας». Επειδή η επιχείρηση αυτή είναι εκπαιδευτήριο πρέπει να είναι υπεράνω νόμων; Ένας μικροεπιχειρηματίας πρέπει να τηρεί τους νόμους ενω σ’ενα σχολείο πρέπει να γίνοντε εκπτώσεις; Πρέπει να κλείνουν όλοι τα ματια διότι είναι σχολείο; Αντιθέτως υπαρχουν νόμοι για να προστατεύουν τα παιδια οι οποίοι δεν εφαρμόζονται. Αν ένα σχολείο λειτουργεί εδω και χρονια χωρίς Πολεοδομική Αδεια και χωρις Αδεια από το Υπουργείο Παιδείας ποιος εχει τα μέσα; Οι κατοικοι ή οι μεγαλοεπιχειρηματιες;

 30. politispittas 20/03/2009 στο 8:09 ΠΜ

  to highgate prepi na kleisei!! -highgate has too stop working-tha kamoume ta panta-MAZI FILE THA TO KLEISOUME-kleisteto tous pezevegkosporous….

  Αυτά είναι λίγα δείγματα γραφής όσων επιμένουν να κλείσει το σχολείο και την ίδια στιγμή δεν συζητάνε ούτε στο ελάχιστο οποιοδήποτε εναλλακτικό σενάριο και επίσης δεν σχολιάζουν διόλου τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς. (άλλο σχολιασμός και άλλο υστερικές εμμονές).

  Όχι, δεν είναι άλλο Αθήνα και άλλο Κύπρος…

  Ανέφερα συγκεκριμένη γειτονιά και συγκεκριμένο σημείο. Γειτονιά το Παλαιό Φάληρο γειτονιά και ο Αγιος Ανδρέας, τον οποίο επίσης γνωρίζω καλά μιας που έχουμε αγαπημένους φίλους στην περιοχή και μάλιστα κοντά στο Highgate.

  Τους οποίους μάλιστα ρώτησα για την υπόθεση και οι «χαρακτηρισμοί» τους για όσους αντιδρούν στην παρουσία του σχολείου δεν περιποιούν καμία τιμή σε αυτούς που εμμένουν στο κλείσιμο. Και μάλιστα , στη μία περίπτωση είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που δουλεύουν στο σπίτι κυρίως αμέτρητες ώρες. Όμως, ω του θαύματος, ουδόλως ενοχλούνται…!

  Σε όλη μου τη ζωή (είμαι 52 χρόνων) είχα την τύχη να ζήσω σε διαφορετικές χώρες και αρκετές γειτονιές. Πολλές οι φορές που κάπου δίπλα υπήρχαν σχολεία.

  Πουθενά δεν είδα πολίτες να ζητάνε κλείσιμο ενός σχολείου.

  Και μόνο αυτό (το αίτημα για κλείσμο) ακυρώνει κάθε πιθανό δίκαιο στην πλευρά τους.

 31. Ανδρέας 20/03/2009 στο 10:32 ΠΜ

  Μένω 100 μέτρα από το σχολείο και πιστέψτε με πολύ περισσότερο με ενοχλεί η λέσχη Ελληνίδων ή κάτι παρόμοιο που λειτουργεί απέναντι από το σχολείο με όλες τις υπερήλικες κουμαρτζούδες που κάνουν κατάληψη στους δρόμους παρά το σχολείο που λειτουργεί ούτως ή άλλως σε ώρες που οι περισσότεροι βρισκόμαστε στην δουλειά. Αν κλείσει το σχολείο απορώ τι θα το αντικαταστήσει. Αυτό το σκεφτήκατε αγαπητοί γείτονες;

 32. Ανώνυμος 20/03/2009 στο 2:33 ΜΜ

  Kathe allo apo asplahni ine i gitones!Iparhoun i den iparhoun nomi k kanonismi?To futsal pantelos paranomo!….Topiko Shedio lefkosias ipagorevi idika ya ta futsall na apehoun 100M apo opiadipote ikistiki anaptixi , vlepete paragrafo 15.3.8 .Afti ine palia istoria k i dithen paratasi mia apli dikeologia.Pos ine sigouros o pio pano ya to oti i kalogries tha figoun ke to sholio tha pai sto ikima tous?Aniki sti diefthinsi tou sholiou mipos i stis kalogries?Oson afora to parking , proti k kaliteri paranomoun i ek tou sholiou.To school Bus tous eonios parkarismeno pano sti kitrini grammi sto Alt me Venizelou.Panta ften i gitones k ohi ekini pou paranomoun!

 33. Lella Ioannou γιαγιά 3 μαθητών του Highgate που ζουν στον Άγιο Αντρέα 20/03/2009 στο 10:19 ΜΜ

  Τα σχολεία δεν πρέπει να μεταχειρίζονται από κανέναν σαν να είναι χοιροστάσια που πρέπει να εκτοπίζονται μακριά και απομονωμένα από την πόλη και τις γειτονιές. Τι σημαίνει ο Άγιος Ατρέας είναι οικιστική περιοχή και πρέπει να εκτοπιστεί ένα σχολείο που λειτουργεί εδώ από το 1993. Θεμιτά τα παράπονα των γειτόνων. Να βρει ο Δήμος Λευκωσίας λύσεις για τα προβλήματα στην οδό Ηρώων τις ώρες αιχμής. Συμφωνώ με την Λένα για την μονοδρόμηση του δρόμου. Μεγάλη αμέλεια του Δήμου που ακόμα δεν κατασκεύασε διάβαση πεζών στον δρόμο μπροστά από το σχολείο αλλά και ντροπή se εμάς προσωπικά που δεν πιέσαμε την Πολιτεία περισσότερο – είναι θέμα ασφάλειας και ευθύνης μας απέναντι στα παιδιά.

 34. Ανώνυμος 21/03/2009 στο 12:29 ΜΜ

  eprepe nan to diko sou spiti kollimeno pas to futsall k alla tha eleges!
  Allo sholio ya 35 pou tp 93 pou arhise k allo ya kapies ekatontades.Allaxan ta dedomena!
  pios ipe ya hirostasia,k ektopismenous?Arketa itan ta hrinia proidopiisis pou ihan i ithinontes.Alla afu o skpos tous en na minoun!
  mallon to sholio eshi ta pedakia san ta shoirouthkia.Mia fotia na piasi k tote tha fkite na fonazete enantia stin politia pou to ihe na litourgi horis tis adies , i opies ine ya tin prostasia ton pedion!

 35. politispittas 21/03/2009 στο 12:41 ΜΜ

  Δεν τους ενδιαφέρει κυρία Ιωάννου το τι λέτε. Άλλωστε εσείς γράψατε το όνομά σας και αναλάβατε έτσι την ευθύνη όσων καταθέσατε.

  Αν προσέξετε, όλοι οι υστερικοί και γεροντοκοριασμένοι που συνθηματολογούν με μοναδικό στόχο «να κλείσει το σχολείο», είναι ανώνυμοι, ήτοι απολύτως άκυροι τόσο οι ίδιοι όσο και αυτά που λένε.

 36. proudgaros 21/03/2009 στο 12:46 ΜΜ

  Εν πελάρες που λαλούν οι τύποι. Άγιον Αντρέα κατοικώ και το σπίτι μου είναι 120 μετρημένα μένα μέτρα από το Χάιγκεϊτ και δεν με πειράζει μα καθόλου. ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕΙ! ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΕΥΡΩΚΟ-ΤΕΣ.

 37. Υιαννις Καραγιάννης - πατέρας 2 παιδιών στο Highgate - κάτοικος Αγίου Αντρέα 22/03/2009 στο 7:31 ΠΜ

  Η δικαιοσύνη αθώωνει 10 βασανιστές αστυνομικούς και ποινικοποιεί την γυμναστική μικρών μωρών.

  Ήταν λέει αίτημα του Δήμου. Έχετε δίκαιο κ. Χατζηδημητρίου. «Γράφουν μια μαύρη σελίδα για την ιστορία της πόλης και τη δική τους».

 38. Stavros Marangos 22/03/2009 στο 3:45 ΜΜ

  Είμαι απόφοιτος του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αντρέα όπου φοίτησα από τον Σεπτέμβριο 1966 μέχρι τον Ιούνιο 1970, με κατοικία μου ένα ισόγειο διαμέρισμα επί της Αγίου Παύλου. Πηγαινοερχόμουν στο σχολείο περπατητός με τα αδέλφια μου και άλλους φίλους πρωί και απόγευμα, συμπεριλαμβανομένων των Σαββάτων. Είχαμε ελεύθερα τα απογεύματα Τετάρτης και Σαββάτου και κάναμε τα όποια ΕΞΤΡΑ επέβαλλαν οι «πολιτιστικές» απαιτήσεις της όποιας οικογένειας μας, όπως Αγγλικά, Γαλλικά, πιάνο, Προσκοπισμό, κτλ. – THOSE WERE THE DAYS.
  To Highgate υπήρξε κατά μαρτυρία όσων θέλουν να το κλείσουν μια πάρα πολύ επιτυχημένη προσπάθεια στην προσφορά εναλλακτικής εκπαίδευσης, σε κάποια παιδιά που εγώ θεωρώ τυχερά, πέραν του τι έχει να προσφέρει σήμερα το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Αντρέα, το οποίο εξ όσων γνωρίζω ακόμα λειτουργεί. Μέσα σε μια δεκαπενταετία το σχολείο Highgate μεγάλωσε οργανικά, και σε απλά Ελληνικά, «δεν το χωράει πλέον το καβούκι του», κάτι που απασχολεί όλες τις επιχειρήσεις όταν ανθούν και έχουν αυξανόμενες κτιριακές ανάγκες. Θεωρώ πολύ λυπηρό το γεγονός ότι πολλά σχολεία έχουν αναγκαστικά μετακομίσει στα άκρα της πόλης λόγω παρόμοιων αναγκών. Πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα για το σύνολο της κοινωνίας μας αν τα σχολεία παρέμεναν σε Μέγεθος τόσο μικρά ώστε να μπορούν να παραμένουν ΖΩΝΤΑΝΟ ΜΕΡΟΣ μέσα στην οικιστική περιοχή, και να ΜΗΝ μεταφέρονται αναγκαστικά (σαν χοιροστάσια, όπως πολύ πετυχημένα περιέγραψε η κα Λέλλα Ιωάννου) έξω από την πόλη, στα «ακάμωτα» όπως λέμε στην Κύπρο. Η ΠΟΛΙΣ υπήρξε το κύριο χαρακτηριστικό της ανάπτυξης του Ελληνικού πολιτισμού. Ήταν τόσο πετυχημένο το μοντέλο αυτό, ώστε να έχει κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, ενώ παράλληλα άλλα στοιχεία του Ελληνικού πολιτισμού παραγκωνίστηκαν ή υβριδοποιήθηκαν με συγκερασμό άλλων πολιτισμών. Ελπίζω ότι μέσα στο πέρασμα του χρόνου να μην χαθούν οι αξίες του ΜΕΤΡΟΥ και της ΛΟΓΙΚΗΣ, όποιο και να είναι το προκείμενο.
  Θεωρώ αισχρή την όποια επέλαση κατά του σχολείου και απαίτηση κλεισίματος του, ανεξάρτητα του που εδράζονται και τι επιχειρήματα προβάλλουν. Στο τέλος της ημέρας ΚΑΠΟΙΑ λύση θα βρεθεί και για τα πρακτικά προβλήματα του Highgate, αλλά ούτε και αν πλημμυρίσει ο Πεδιαίος τρεις χρονιές στην σειρά δεν θα μπορέσει να ξεπλύνει την δυσωδία που δημιούργησαν κάποιοι δήθεν ένθερμοι κάτοικοι της περιοχής, που ξεσκίζονται για να επιβληθούν ΔΗΘΕΝ οι νόμοι. Ας έρθουν απέναντι, στην άλλη όχθη του Πεδιαίου, στα δικαστήρια, να δούνε ΠΩΣ ξεφτιλίζεται η δικαιοσύνη εμπράκτως! Και το τελευταίο μου σχόλιο είναι για τον Δήμο Λευκωσίας, σε Σεξπηρική αναλογία: «Κάτι βρωμάει στο Βασίλειο της Δανεμάρκης», ή μάλλον «… στο Βασίλειο της Ελένης Μαύρου». Όταν έρχεται η κρίσιμη ώρα πρέπει οι Άρχοντες του Δήμου να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και όχι να κρύβονται πίσω από νομικισμούς και υπαλλήλους, το οποίων το ποιόν αμφισβητείται. Noblesse Oblige.

 39. politispittas 22/03/2009 στο 4:05 ΜΜ

  «Music to my ears»…

  Μόνο έτσι μπορώ να χαρακτηρίσω την πιο πάνω παρέμβαση του κου Μαραγκού. Κείμενο για δημοσίευση, κείμενο πρότυπο, γεμάτο νύξεις ιστορικής ουσίας. Εξαιρετικό δείγμα γραφής Ενεργού και Σκεπτόμενου Πολίτη που κάνει τη διαφορά ήθους και ύφους σε σχέση με το αντίστοιχο των «διαμαρτυρόμενων» να είναι αβυσσαλέα. Ένας λόγος που στη συνείδηση κάθε παρατηρητή ωθεί τους «διαμαρτυρόμενους» εκεί που ανήκουν: στο περιθώριο και του χώρου αλλά και του χρόνου.

 40. Maria Ioannou 22/03/2009 στο 6:38 ΜΜ

  poli kala ta lete kyrie pio pano.I katiki aftomolisan me to thema prospelasis mprosta k gyro apo to sholio k tin hrisi futsall piso pou to tteli tous!An ola afta lithoun, den litourgi futsall me provolis mes tin avli athoon anthropon pou ihan ta spitia dipla 50 hrosia prin erti to Highgate, an thethi se efarmogi AFSTIROS to parking kathistontas tin Iroon apropspelasti k parking pano stes kurves pou to idiktiko leoforio tou sholiou, an mpi kapia taxi, tote ta pramata the itan diaforetika.Alla pou?
  Afu i idioi prokaloun tin aganaktisi ton gyro tous.
  Men tin katholou dikei profasi tou kakourgiodikiou prohtes as min isopedonoume ola ta ypolipa.Atopo !Tote na ta kanoume ola lmpa kyrie gyro mas me profasi to gegonota!
  Katholou eshri den ine oute vromeri opos tous apokalite!

 41. Λένα 23/03/2009 στο 8:29 ΠΜ

  Έχει τεθεί από ανώνυμο στις 19 του Μάρτη ένα καθαρό επιχείρημα που αφορά στη λειτουργία του φούτσαλ. Αυτό οφείλει το σχολείο να το φροντίσει και να το επιληφθεί βρίσκοντας λύση για να μεν φεύκουν οι μάππες και να μεν λειτουργούν προβολείς προβλήματα που απορρέουν αντιλαμβάνομαι από το γεγονός ότι το εμβαδόν της αυλής δεν ανταποκρίνεται στη νενομισμένη αναλογία προς τον αριθμό των παιδιών. Το μέγεθος του κτιρίου έχει αναγνωριστεί που το σχολείο ως πρόβλημα και ήδη τροχειοδρομεί διαδικασία να μεταφερτεί αλλού. Όλα τα άλλα επιχειρήματα που θέτουν μέχρι στιγμής όσοι ζητούν από μεταφορά μέχρι κλείσιμο απλούστατα δεν ευσταθούν.
  Όχι δεν είναι ουδόλως άσχετη η υπόθεση της πρόσφατης δίκης Μαρία Ιωάννου διότι μιλούμε και στις δύο περιπτώσεις για παράβαση της εξώφθαλμης λογικής: στην μία περίπτωση για το ποιος έδερεν και στην άλλη για ήντα πράγμα μιλούμε. Εν για ΣΧΟΛΕΙΟ που μιλάτε το έχετε αντιληφθεί;
  Επαναλαμβάνω ότι τρεις δρόμους πιο κάτω που σας οι κάτοικοι έχουν τρισμεγαλύτερο πρόβλημα προσπέλασης αλλά εν διαμαρτύρεται κανένας. Επαναλαμβάνω επίσης ότι σε κανένα σχολείο της Κύπρου δεν διατείθεται χώρος στάθμευσης για κανένα γονιό ή επισκέπτη του σχολείου καθώς απαγορεύεται ρητά η διακίνηση μηχανοκινήτων εντός των σχολικών αυλών. Και σας επισημαίνω εκ νέου ότι παγκοσμίως το 90 % των σχολείων βρίσκονται εντός των κατοικημένων περιοχών για λόγους που ευκολότατα μπορείτε όλοι οι κάτοικοι του Αγίου Αντρέα να αντιληφθείτε και να μεν εξακολουθήτε να γυρίζετε τη συζήτηση στο να βρεθεί τρόπος να ππαρκάρετε το αυτοκίνητον σας!

 42. Maria Ioannou 23/03/2009 στο 12:09 ΜΜ

  pios ipe na parkaroume?Na pernoume pou to dromo theloume na piennoume spiti mas!Parkaro spiti mou kyria, alla pou, oti thelis katalavenis.ela esi na tsakroun ta vevra sou kathe proi na pais doulia k kathje mesimeri pou erhese spiti, na ttapponis eki ya 10 lepta na men mporis na taraxis, yati kapii parkaroun k pou tes 2 meries tou dromou k alli xapoloun ta mes ti mesi k tote miloume!
  Ipame men sikrinete ta dio , paralogi den ime !

 43. Ευγενία Βασιλούδη 23/03/2009 στο 10:16 ΜΜ

  Ξέσπασε πόλεμος? Μήπως βρεθήκαμε ξαφνικά στην Γάζα. Γιατί άκουσα ότι κάποιοι στην Πόλη κλείουν σχολεία. Και μόνο εν καιρό πολέμου μια Πόλη κλείει σχολεία.

 44. Μαρια Εμμανουήλ 24/03/2009 στο 12:45 ΠΜ

  Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΨΕΜΑΤΟΣ η άτε της ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
  Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΣΤΕΡΙΑΣ
  & Η ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

  Εκατεδάφισες μια διατηρητέα οικοδομή
  – Μα εν ήταν διατηρητέα

  Ήταν τροχειοδροτημένη να γίνει διατηρητέα
  – εν ήταν να γίνει –έτες λίστες του Τμήματος Διατήρησης τζε έννεν μέσα

  Σου ζήτησα να την ξαναχτίσεις
  – Πρώτη φορά ζητάς να ξανακτιστεί μια οικοδομή που εν ήταν διατηρητέα

  Δεν συμμορφώνεσαι με την απόφαση του Δήμου να πληρώνεις πρόστιμο με την ημέρα ώσπου να την ξανακτίσεις
  -ζητάς μου κάτι που εν μπορώ να κάμω. ινταλως να το ξανακτίσω αφού το γέρημον το σπίτιν εν το αποτύπωσεν κανένας.

  Έχτισες Φούτσαλ παράνομα
  -έννεν φούτσαλ εν χώρος να κάμνουν τα μωρά γυμναστική

  Τα φούτσαλ πρέπει να απέχουν 100μ που κατοικίες
  -μα τούτος ο νόμος αφορά αυτόνομα φούτσαλ τζε όι αυλάες του σχολείου

  Δεν συμμορφώνεσαι με τις δικαστικές αποφάσεις να μην χρησιμοπειάς την μη αδειούχαν οικοδομή
  -έννεν οικοδομή εν αυλή. Τι να κάμω να δείσω τα μωρά να μεν παίζουν.

  Άνοιξες γυμνάσιο χωρίς Πολεοδομική Άδεια
  -το κτίριο είσιε τζε Πολεοδομική Άδεια τζε Άδεια οικοδομής που το 1991

  Αφαιρέσαμε σου την Πολεοδομική χρήση που το 2005
  – εν μπορεί να αφαιρεθεί η Πολεοδομική χρήσης – έγραψεν το τζε η Πολεοδομία λαλούν το τζε οι ειδικοί

  Εν οικιστική (sorry residential politipitta) περιοχή ο Άγιος Αντρέας τζε εν γίνετε να έσιει σχολείο τζιαμέ
  -η νομοθεσία επιτρέπει τα σχολεία σε οικιστικές περιοχές τζε η σύγχρονη τζε κλασσική εκπαιδευτική προσέγγιση το επιβάλλει

  Μα Δημιουργά οχληρία στην περιοχή
  -ούλλα τα σχολεία προκαλούν κάποια οχληρία.

  Εν κάμνεις τίποτα να μειώσεις την οχληρία
  – Ζητώ σου να μου πείς τι θ΄έλεις να κάμω τζε αρνήσαι να μου πείς.
  – Βοήθα με τζε λλίον -Μονοδρόμησε τον δρόμο κάμε διάβαση πεζών τζε πεζοδρόμια.

  Εν έσιεις parking
  – έχω parking

  Εν παρκάρουν τζιαμέ, σταματούν μπροστά που την είσοδο
  -έσιει χρόνια που ζητώ να κάμεις Πεζοδρόμια να έρκουντε περπατητά τα μωρά της περιοχής τζε οι υπόλοιποι να μπορούν τα αφήνουν τα τζε νάκκον πκιό τζεί (φέρτην δείξε του την πρόταση του walking to school βρε Αργυρώ).

  Εν χωρεί ο τόπος τόσους μαθητές. Έπρεπεν να φύει το Γυμνάσιο
  -Εννα φύει το γυμνάσιο -έτο ενοικιαστήριο έγγραφον πάει στις καλογραιές.

  Nα φύει τωρά.
  -αφού τον Σεπτέμβρη του 2010 έναν οφκερον το κτήριο

  Δεν συμμορφώνεσε πάλε τσ τσ τς τς….
  -πώς να συμμορφωθώ?

  ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙΣ ……………………………………………………………………….

 45. Μαρια Εμμανουήλ 24/03/2009 στο 8:24 ΠΜ

  Εξημέρωσε στον Άγιο Αντρέα.

  Τα σπλάχνα του η Μάγια, η Βασιλική,
  ο Ορέστης, η Υβόνη, ο Μάρκος, η Καλλιστώ,
  ο Γιώργος, η Ινώ, η Δανάη, ο Αλκύνος….εξυπνήσαν

  24 του Μάρτη σήμερα. Στη αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου την υπόγεια 10 δημοτικοί σύμβουλοι έννα ψηφίσουν κατά πόσο έννα κλείσουν το σχολείο τους.

  Εν κλείουμε σχολεία λαλεί η γλυκύτατη κα Αργυρού. Μα εν έχουμε ειρήνη αγαπητή μου Ευγενία. Εν θωρείς τον πόλεμο. Με υπαλλήλους τους οποίους (ναι Σταύρο) το ποιόν αμφισβητείται. Με κόμματα για τα οποία η πούγκα τζε η δύναμη 3 γειτόνων (η όι τζε τόσο γειτόνων) βαρεί παραπάνω που 390 μωρά τζε 83 εργαζομένους. Με δημοτικούς άρχοντες που εν εστήσαν το ανάστημα τους (μπορεί τελικά λάθος να νομίζαμε ότι είχαν). Με δικαστήρια που φκάλλουν διατάγματα να μεν μπορούν να κάμνουν τα μωρά γυμναστική στην αυλή του σχολείου τους γιατί το σχολείο εκατεδάφισε μιαν οικοδομή που …εντάξει αφού επιμένεις εν ήταν διατηρητέα, αλλά εμπόρεν νάναι κάπου κάπως κάποτε…..
  Δκιέβασε πουπάνω να δεις ίνταλως έντεχνα εδαιμονοποιήσαν ένα σχολείο για να μεν φαίνουντε οι 390 παιδικές ψυσιές που εν μέσα την ώρα που του φακκούν. Τζε να με ακούουντε οι φωνές τους που πονούν

  Καλημέρα μωρά μου.

  Εν θέλω θα αφήσω την θλίψη που νοιώθω να φορτωθεί τζε τούτη πάνω σας. We did our best που λαλεί τζε η εγγλέζικη ρήση. Ας πάρουμε δύναμη τζε κουράγιο που τα πιο μεγάλα παιδκιά. Που συνάουντε πόξω που τα δικαστήρια στην απέναντι όχθη τού ποταμού. Ναι εν οι καλοί του μύθου τζε του παραμυκθκιού που σας εδκιέβαζεν ο παπάς σας. Πολεμούν την βία της διαφθοράς, της κομματοκρατίας, της ανικανότητας του δημοσίου, την έλλειψης ισοτιμίας ισονομίας, των πελατειακών σχέσεων. Οι Αη Γιώρκηες που παλιώνουν, τζε για μας, με τον δράκο.

 46. Μάριος Βασιλείου 25/03/2009 στο 9:25 ΠΜ

  Τρίτη, 24 Μαρτίου ώρα 1300,

  Μάθημα Ιστορίας στο σχολείο Highgate. Περιεχόμενο Scientific Revolution and Witch Hunts in the 17th century (Η επιστημονική επανάσταση και το κυνήγι μαγισσών το 17ο αιώνα). Συζητώντας με τα παιδιά για τους τρόπους με τους οποίους γριές τύχαιναν δαιμονοποίησης και θυματοποίησης από τον κάθε λογής κοινό άνθρωπο για δήθεν κακόβουλες πράξεις. ένα περίεργο αίσθημα αναγνώρισης του παρόντος μέσα από το παρελθόν με κυριεύει. Ίσως να ακούγομαι λίγο δραματικός σε μερικούς αλλά έχοντας διαβάσει τα σχόλια μερικών από των πολέμιων του σχολείου ένιωθα να πνίγομαι από ένα αίσθημα οργής και αδικίας. Άλλο το να ζητάς μια λύση στο πρόβλημα της οχλαγωγίας και άλλο να θριαμβολογείς χρησιμοποιώντας ακατονόμαστες εκφράσεις για το πιθανό κλείσιμο ενός σχολείου. Πως γίνεται να θυματοποιούνται όλα αυτά τα παιδιά μέσα από μια υπόθεση που στηρίζεται σε πολλές ανακρίβιες? Όποιο και να είναι το πρόβλημα οι υπεύθυνοι οφείλουν να βρουν μια λύση μέσα σε ένα κόσμιο κλίμα.
  Πίσω στο μάθημα. Οι περισσότεροι μαθητές με κοιτάζουν με απλανές βλέμμα, με μια βαθιά θλίψη, με ένα αίσθημα απορίας. Ασυναίσθητα συνεχίζω το μάθημα. Πόσο σκληροί και τυφλοί είμαστε κάποιες φορές. Ξαφνικά αυτά τα βλέμματα γίνονται απαιτητικά, καυστικά, σαν να φωνάζουν «Πως μπορείς κύριε Βασιλείου να μην βλέπεις τη συσχέτιση του παρελθόντος με το παρόν?» «Πως μπορείς να συνεχίζεις το μάθημα αγνοώντας την αγωνία μας, την αβεβαιότητα μας?». Τους λέω να κλείσουν τα βιβλία τους. Τους ρωτώ να μας πουν το πως νιώθουν για τα όσα συμβαίνουν. Ο μικρός Ξένιος λέει με πόνο ότι δεν θέλει να πάει σε άλλο σχολείο, ότι βρίσκεται στο σχολείο αυτό από το νηπιαγωγείο, η Μάγια με ζωγραφισμένη την ανησυχία στο πρόσωπο της λέει ότι είναι σίγουρη ότι δεν θα μας κλείσουν το σχολείο μας αλλά μέχρι να βγάλουν απόφαση ίσως να μη μας μείνουν μαθητές. Η Alice που ήρθε φέτος στο σχολείο μιλά με την ωριμότητα του μαθητή που έχει ξαναβιώσει το άβολο αίσθημα της αλλαγής σχολείου, λέει ότι το σχολείο αυτό είναι μοναδικό, ότι στο παλιό της σχολείο δεν μπόρεσε να κάνει αξιόλογες φιλίες ενώ εδώ τα παιδιά την είχαν αγκαλιάσει από την πρώτη μέρα. Ο Hamit τη διακόπτει λέγοντας ναι, εδώ είμαστε όλοι μια μικρή οικογένεια. Μετά με ρωτούν για το τι πιστεύω ότι θα γίνει. Μια ερώτηση που συνοδεύεται από απέραντη αγωνία. Τους απαντώ ότι και να γίνει το πιο σίγουρο είναι ότι ο άνθρωπος θα ψάχνει πάντα για κακές μάγισσες έξω στους δρόμους, ότι αντί να ξορκίζουμε τις μάγισσες από μέσα μας τις ψάχνουμε μανιωδώς στους άλλους.

  Κύριοι κάτοικοι της περιοχής,
  Κατανοητά μερικά από τα παράπονα σας, αλλά άλλο το να προσπαθείς να βρεις μια λύση σε ένα πρόβλημα και άλλο το να πορώνεσαι για να κλείσεις ένα σχολείο. Το σχολείο έχει βρει λύση αλλά δυστυχώς το μελλοντικό κτίριο θα είναι ελεύθερο το Σεπτέμβρη του 2010. Αντί να δαιμονοποιήτε το σχολείο ακούστε τις εισηγήσεις μας για βελτίωση της παρούσας κατάστασης. Το σχολείο μπορεί να προσφέρει στην κοινότητα γι αυτό ας προσπαθήσουμε όλοι να κατευνάσουμε τα πνεύματα και να εργαστούμε μαζί να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις για μια προσωρινή αρμονική συμβίωση.

 47. αλέξανδρος 25/03/2009 στο 10:23 ΠΜ

  σε λίγες μέρες θα σας κάνω σκαν το αίτημα των κατοίκων όπου ζητούν να ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ το σχολείο ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ γιατί μερικοί μερικοί επιάσατε το γλυφυντζούρι τούτο τζιαι πάτε. θα κάνω επίσης σκαν το πόρισμα της επιτρόπου διοικήσεως που βγήκε από το 2006 για την κατάσταση του σχολείου.

 48. Maria Ioannou 25/03/2009 στο 1:03 ΜΜ

  pes ta chrysosostome!
  episis na po k oti kapii girizoun k tromokratoun tous katikous oti an afisoun to sholio na figi, to kratos mes to ktirio tha vali politikous prosfiges, k tha ine se hiroteri mira!Pos to xeroun?Na mas poun k amas?

 49. C Demetri 25/03/2009 στο 8:17 ΜΜ

  H kyria pou menei apenanti apo to sxoleio thymate ti itane to ktirio prin apo polla xronia?
  Tote den tin enoxlouse i mipos to protimouse?
  Oso gia tin perioxi pou lete oti einai Residential
  To theatraki pou einai gia tous kaliergimenous
  (ekei na deite parkarismata kai symperifores) einai residential?To periptero kai ta alla mikrokatastimatakia ston idio dromo kai tosa alla den ta vlepete? To sxoleio kalo i oxi prospathei na morfosi paidia pou tha ginoun ola kalyteroi anthropoi apo tous argosxolous geitones.Paidia pou tha einai oi giatroi,oi daskaloi, oi dikastes ,oi politikoi tou KALYTEROU
  Avrio pou toso poly xreiazete auti i xwra.

 50. Maria Ioannou 26/03/2009 στο 8:47 ΠΜ

  the pame piso diladi?….nomiza oti prohoroume mprosta k ohi piso!
  thimaste k pou meta to 74 i periohi ihe shedon enkatalifthi?les na xanagini?

 51. falies3 26/03/2009 στο 11:20 ΠΜ
 52. Ανώνυμος 27/03/2009 στο 6:39 ΜΜ

  TI IPONOI TO ARTHRO?TO SPITI TOU KATHENOS DEN INE YA NA EHI MIA KALI PIOTITA ZOIS K NA XEKOURAZETE?POU TO PARAXENO?YATI IARHOUN I ADIES POLEODOMIAS?AKRIVOS YA NA MIN KANI O KATHIS OTI THELI IS VAROS TON GITONON.EPIDI INE SHOLIO TOU DINETE AFESI?POU IPARHI ETSI NOMOS KYRII?POLI MELO TO PIRETE KAPIOI. OTI SAS SYMFERI.

 53. COSTAS 31/03/2009 στο 11:10 ΠΜ

  APLA TA PRAMATA, KINI LOGIKI.AN AFTO TO SHOLIO ITAN KRATIKO, I GONIS THA ESHIZAN PAS TO KRATOS POU EHI SHOLIO HORIS KAMIA ASFALIA NA LITOURGI.TOTE THA THIMOSASTAN OTI I SKALES EN HOROUN TA PEDIA NA DIAFIGOUN SE PERIPTOSI KINDINOU, OTI DEN INE ANTISISMIKO, OTI DEN IPARHI AVLI, OTI EN SAS PEREHI PARKING NA MAZEVETE TA PEDIA SAS…..OTAN OMOS PLIRONETE LIES HILIADES….TA DEHESTE K SHIZETE PANO STOUS GITONOUS ….!!!!EGO APLA PERPATO K DIEROTOME, POS O DIMOS ANEHETE ENA TETIO HAOS NA IPARHI SE PERIOHI IDIKOU HARAKTIRA, ENO POLLA ALLA TA STAMATATE .SIMMAZEPSTE TA LOGIA SAS !

 54. Λένα 01/04/2009 στο 11:52 ΠΜ

  Αγαπητέ Κώστα πάλι συγχίζεις τις συζητήσεις:
  Θέμα 1ο: το κτίριο είναι ακατάλληλο. Όλοι συμβώνησαν, ούτε της διοίκησης εξαιρουμένης. Φεύγουν όσο πιο σύντομα μπορούν για καταλληλότερο

  Θέμα 2ο: η αυλή δεν ανταποκρίνεται στο μέγεθος του σχολείου. Όλοι συμβώνησαν, ούτε της διοίκησης εξαιρουμένης. Φεύγουν όσο πιο σύντομα μπορούν για μεγαλύτερη.

  Θέμα 3ο: χώροι στάθμευσης σχολείων. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ σε κανένα δημόσιο σχολείο και αν δεν απατώμαι ούτε στα περισσότερα ιδιωτικά. Άρα, κανένας δε θα φώναζε για στάθμευση αν ήταν δημόσιο όπως λες. Το πρόβλημα είναι ότι επίσης κανένας (ούτε Υπουργείο, ούτε οργανωμένοι γονείς, ούτε οργανωμένοι γειτόνοι) δεν έχουν ως τώρα κράξει Δήμους και Πολεοδομίες που στις περιπτώσεις στενάκοπων διόδων προς και από σχολικά κτίρια δεν έχουν προχωρήσει σε διευθετήσεις της τροχαίας (π.χ. Μονοδρομήσεις) που θα έλυαν το πρόβλημα της στάθμευσης, παραλαβής, εισόδου και εξόδου στα σχολεία. Αντίθετα, ο Δήμος Λευκωσίας (στη δικαιοδοσία του οποίου ‘πέφτει’ και ο δρόμος του Highgate) έσπευσε πέρσι να ειδοποιήσει το δημόσιο σχολείο του Αγίου Αντρέα ότι η στάθμευση μπροστά από το σχολείο απαγορεύεται (λεωφόρος Αγίου Παύλου) και θα κόβει πρόστιμα γιατί παρεμποδίζεται η κυκλοφορία μέσα στη λεωφόρο!!
  Αν υπήρχε πάγια τακτική να διευθετείται η τροχαί κίνηση ΟΠΟΥ υπάρχει σχολείο, δε θα μιλούσαμε σήμερα ίσως για το Highgate διαχέοντας τη συζήτηση σε άσχετα θέματα. Οι γείτονες δυσκολεύονται με τη διακίνησή τους και αυτό είναι σεβαστό, αλλά γιατί δεν απευθυνθήκατε τόσα χρόνια στο Δήμο να επιληφθεί του προβλήματος; Αντίθετα γείτονες έχουν απευθυνθεί στους δημοτικούς συμβούλους κατ’ ευθείαν για να τα μαζεύει το σχολείο γενικώς.
  Με την ίδια λογική οι γείτονες κάθε σχολείου που κτίζεται – επεκτείνεται κάποια στιγμή και ‘αγγίζει’ την αυλούδα τους -για παράδειγμα και μόνο τα αναφέρω,» Περνέρα» στο Στρόβολο, Γ’ και Δ’ Αγλαντζιάς- θα έπρεπε να απευθυνθούν στους Δήμους και στο Υ.Π.Π. για μετακίνηση του σχολείου εκτός κατοικημένης περιοχής (…) και καθόλου να μην τους περάσει που το νου να απαιτήσουν διευθέτηση της τροχαίας κίνησης επί των οδών που εφάπτεται το σχολείο.
  Προσδοκώ στη νέα πολεοδομική εποχή όπου Νοσοκομεία, Σχολεία, Κέντρα Άθλησης, Δικαστήρια, Αστυνομική Διεύθυνση, Προεδρικό, Υπουργεία και κάθε κτιριακή εγκατάσταση οργανωμένου θεσμού θα κλίνει το γόνα στις ρεζιτέντιαλ έριας και θα αποδημεί για πιο βουκολικά μέρη!
  Α -μην!

 55. neko 01/04/2009 στο 9:00 ΜΜ

  nomizo sintoma tha iparksoun alles ekseliksis sxetika me tin metestegasi tou highgate ke anavathmisi tou–liges meres akomi

 56. Ανώνυμος 02/04/2009 στο 11:06 ΠΜ

  Το ακόλουθο άρθρο δημοσιεύτηκε από τον Φιλελεύθερο

  ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ Η ΟΔΟΣ ΚΑΤΑΛΑΝΟΥ

  Το πόσο πρόβατα είμαστε εμείς οι Κύπριοι το σκέφτομαι κάθε πρωί που παίρνω το παιδί στο σχολείο. Στη νότια πλευρά του σχολείου του Αγίου Ανδρέα εκατοντάδες γονείς βιώνουν κάθε πρωί ένα απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο γιατί ο δρόμος δεν χωρά δυο αυτοκίνητα να περάσουν όταν κάποιος γονιός κατεβάζει εκείνη την ώρα το παιδί του. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από την απέντανι οικοδομή στη γωνία Καταλάνου/Φυλακτού η οποία κτίστηκε να εξέχει μέσα στο δρόμο ένα περίπου μέτρο. Οι οικοδομές όλες της οδού Καταλάνου που είναι πολύ πιο παλιές είναι κτισμένες ένα μέτρο πιο μέσα. Εγώ ξέρω ότι οι νέες οικοδομές κτίζονται πιο μέσα από τις παλιές. Ρωτώ λοιπόν την Πολεοδομία πώς γίνεται αυτό το πράγμα και πώς κτίστηκε αυτό το σπίτι με τρόπο που να παρεμποδίζει την κίνηση μπροστά από την είσοδο του σχολείου. (Αρχιτέκτονας της οικίας ήταν ο Πεύκιος Γεωργιάδης.) Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Έτσι όπως κτίστηκε το περιτοίχισμα του σπιτιού, δεν υπάρχει καθόλου ορατότητα και κάποια στιγμή θα κλάψουμε κάποιο παιδί. Το πιο απλό λοιπόν θα ήταν όλοι αυτοί οι ταλαιπωρημένοι καθημερινά γονείς να ζητήσουν να χαλάσει το περιτοίχισμα του σπιτιού και να κτιστεί ένα μέτρο πιο πίσω. Πρόβατα λοιπόν! Περιμένω απάντηση από το Τμήμα Πολεοδομίας. Ένα άλλο μέτρο που θα βοηθούσε ήταν να μπουν πινακίδες που να απαγορεύουν τη στάθμευση αυτοκινήτων στις ώρες 7:15-8 και 1-1:30 για τριάντα μέτρα γύρω από την είσοδο. Να επιτρέπεται μόνο να κατεβάσεις ή να παραλάβεις παιδί.
  Νίκη Μαραγκού

 57. Andreas Nicolaou 02/04/2009 στο 1:17 ΜΜ

  yirizoun kapiii apo to Highgate k dialaloun oti tha pan sto ikima tou St Joseph’s, yati afto tha figi.Na mas poun k pou tha pai?Len oti to St Joseph’s tha pari to ktirio tou Gymnasiou Aglanjias(afto pou ine mes tin pedagogiki).To gimnasio aglanjias pou tha pai?To ypourgio tous ipe oti tha epistrepsoun piso sto sholio tous, molis teliosoun ta anavathmistika erga.Pos tote tha figi to St Joseph’s ya na pai mesa to highgate?Me ton idio mipos tropo pou persi elegan oti tha pan sto Melkonian, pio prin oti tha pigenan sto palio Pascal etc…etc?Pios xeri na mas pi?

 58. Μαρια Εμμανουήλ 05/04/2009 στο 9:03 ΜΜ

  RAISING OUR CHILDREN
  FOR TOMORROW’S WORLD

  (balancing the material
  and the spiritual)

  A talk by Mr Ali Nakhjavani,
  internationally renowed speaker.
  followed by discussion, with refreshments

  At HIGHGATE SCHOOL
  27, Heroes Anenue, Nicosia

  Monday, April 6th 2009 at 7.30p.m.

  Parents, Teachers, All welcome

 59. Maria 14/04/2009 στο 12:55 ΜΜ

  aresen mou to comment tis pio pano , ligo pio pano pou epexigi oti sto sholio fitoun pedia olon ton ethnikotiton k peran ton 50 tourkokyprion.Pai na pari tp thema llou, k vlepontas k to telefteo commnt!Pios sou emilisen ya ethikotites kyria m?Fenete ehi allous kanonismous ama ise multinational!!!!!!……sannna k ya tous multynationals mono i Iroon m Venizelou kamni! K pezodromio ehi mprosta pou to sholio mono pou pano parkaroun aftokinita!

 60. αμερόληπτος 14/04/2009 στο 10:17 ΜΜ

  παρακολουθώ εδώ και λιγο καιρό τη συζήτηση. Και δεν καταλαβαίνω ένα πράγμα: Αφού όλοι παραδέχεστε ότι το σχολείο δεν είναι κατάλληλο (παλιό κτιριο που προφανως δεν παρέχει ούτε την απαιτούμενη ασφάλεια, χώροι αθλοπαιδειών ελαχιστοι-σχεδόν καθόλου) ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΖΕΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ?
  Αντιλαμβάνομαι ότι το σχολείο είναι μια καλή επιχείρηση (όπως όλα τα Ιδιωτικά). γιατι ο επιχειρηματίας μένει στο απυρόβλητο; ΑΠΟΡΙΑ.

 61. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μ. 14/04/2009 στο 10:34 ΜΜ

  ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΞΟΔΕΥΕΙ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΗΙΣΗ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΛΠ. Α ΝΑΙ, ΚΑΝΕΙ ΓΗΠΕΔΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΔΕΙΑ. ΑΥΤΟ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ; ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΝ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΧΑΠΑΡΙ, ΚΑΜΝΕΤΕ ΙΝΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΜΕΤΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ . . . . ΕΝΝΟΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΠΙΑΣΕ. ΣΕ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΠΟΙΟΣ ΕΝΝΑ ΣΕ ΒΟΥΡΑ!!

  ΠΩΣ ΕΚΑΤΑΦΕΡΕ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑς; ΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΚΛΕΙΑΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥς; ΕΤΣΙ ΕΝΝΕΙ ΟΜΩΣ. ΑΜΑ ΕΧΕΙΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΧΕΙΣ ΤΑ ΜΕΣΑ. . . .

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΟ! ΜΙΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ 500 ΜΑΘΗΤΕΣ. Ο ΝΟΜΟΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΝΝΑ ΕΡΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟς ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΝΑ ΤΟΝ ΠΑΡΕΙ ΕΚΕΙ Ο ΕΝΤΙΜΟς ΚΥΡΙΟς ΥΠΟΥΡΓΟς ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥς ΔΕΙΞΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!

  ΟΥΛΛΟΙ ΦΤΑΙΝ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΑΜΑ ΠΕΣΟΥΝ ΟΙ ΤΣΙΓΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΕΙΣΤΕς ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΝΑ ΘΥΜΗΘΗΤΕ ΌΤΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΦΤΑΙΕΙ ΕΝ ΤΖΙΝΟΣ ΠΟΥ ΠΙΑΝΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΑς.

  ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ !!!!

 62. COSTAS 29/04/2009 στο 12:52 ΜΜ

  polla hronia ine pou i gitones apefthinthikan ston Dimo, apo oti xero.Tous dimotikous simvoulous, en ine i gitones pou dialexan na apofasisoun yaftous, alla tous tous epevalan.Rota na mathis poses fores pou tis pareklisis to thema pie sto Dimo, o Dimos to estelle stin Poleodomia k i poleodomia piso ston Dimo-Symvopulous! k istera na fkalis simerasmata.Oso ya ton parallirismo ya to 4 Aglantzias i to Pernera, entelos atopos!Ta sholia ktistikan prin tis opiesdipote katikies eki ke osi sinorevoun me afta itan diki tous i epilogi!Edo egine to antitheto, eno ihes to spiti sou ya 70-80 hronia(toson hronon ine ta diplana spitia), xafnika to gitoniko sou spiti pefti k ……ginete Futsal!!!!K se periohi pou o Dimos me tous kanonismous ya tis PEX en epiterepi etsi allages!

  Poli apliroforiti i pio pano.
  Ften i gitones anti i idioktites,opos poli sosta lei o Kyrios pio pano.
  Vres logiki!

 63. Χριστινα Χ. 30/04/2009 στο 5:22 ΜΜ

  Βαζω πιό κάτω αυτούσια τα λόγια καποιας κυρίας Εμανουήλ για να καταλάβετε το βρισίδι που τρών οι κάτοικοι του Αγ. Ανδρέα από τους γονείς και επιχειρηματίες του σχολείου. Αν καποοι θέλουν να απολαμβάνουν την ησυχια τους με βάση το δικαιωμα που τους δίνουν οι νόμοι πρέπει να χαρακτηρίζοντε όπως εδώ:

  «Η δική μου απάντηση στο ερώτημα εν ότι τελευταία για διάφορους λόγους έγινε η απόκτηση σπιδκιού στην συγκεκριμένη περιοχή το αντικείμενο του πόθου πολλών πλούσιων νεογιάππηδων της Λευκωσίας.. Μπείτε στην θέση τους. Επκιερώσαν ½ εκατομμύριο λίρες το οικόπεδο τζε 1 εκατομμύριο το σπίτι, εμετακομίσαν τζε οργανώνουν το House warming party τους στο Marquee που έστησε η catering company δίπλα που την πισίνα. Τζε οι κλασμένοι πρέπει να περάσουν μπροστά που τούντο καταχάλικο σχολείο. Τζε την ημέρα σείρου-σειρόττερα. Σριλανκέζες μαθήτριες διασταβρώνουν τον δρόμο, τζε τα διψήφια τουρκοκυπριακά αυτοκίνητα σταματούν μπροστά που τα σπίδκια τους.

  Ενώ τζείνει ονηρεύκουνταν το Bishops avenue του Λονδίνου.»

  Αυτα θα τα βρήτε γραμμενα πιό πάνω!!!!
  ΚΑΙ ΑΠ’ΟΤΙ ΞΕΡΩ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΝΕΟΓΙΑΠΙΔΕΣ ΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΑ ΚΟΠΕΛΛΟΥΘΚΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ!!! ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ.

  ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΙ ΠΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΣΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ) ΣΥΜΦΩΝΗΤΕ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΕ «ΚΛΑΣΜΕΝΟΙ» ?????

  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η ΚΥΡΙΑ ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΝ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΗΡΑΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ???

 64. mdiakou 05/05/2009 στο 12:50 ΜΜ

  I have been reading the comments above and i am wondering why thses people care so much about whether the school has a licence or not whether its got the appropriate buildings for a school, what do you care are you responsible for making sure everyone in cyprus obeys the law. If you have a problem about the traffic and the noise you have to go and complain about that everything else is the business of the responsible officials and the school managemnet. The reason you are going on about the school facilities is that you are using them as a tool to move the school so dont pretend you care!!!!!!!!

 65. ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 05/05/2009 στο 3:16 ΜΜ

  Προς mdiakou.

  αν διαβασεις προσεκτικά τα πιό πάνω (αν δεν ξέρεις ελληνικά πες να σου κανουν μεταφραση) δεν ενδιαφέρει τους κατοίκους αν τα κτίρια δεν είναι κατάλληλα για σχολείο. Αυτό ειναι δουλειά του Υπουργείου Παιδείας ΠΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΕΚΛΕΙΝΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΧΑΛΑΜΑΝΤΟΥΡΟ. Και δεν ενδιαφέρει τους κατοίκους αν κάποιοι θέλουν να παίρνουν τα παιδιά τους σε ενα κτίριο που δεν τηρεί τις κτιριακές προυποθέσεις για να είναι σχολείο.

  ΚΑΙ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΚΑΛΑ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ, ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ!!!!

  ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΤΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΧΛΗΡΙΑ.

  ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. ΦΥΣΙΚΑ ΕΣΑΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟ. ΜΗΠΩΣ ΕΣΑΣ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΟΧΛΟΥΣΕ ΑΝ ΑΥΡΙΟ ΦΥΤΡΩΝΕ ΕΝΑ FUTSAL ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΡΑΝΤΑ ΣΑΣ; Η ΕΝΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΝΩ Ο ΝΟΜΟΣ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.

  ΑΛΛΑ ΕΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΑΙ ΝΑ ΣΙΩΠΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΣΑΣ ΒΟΛΕΥΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΕΚΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ.

 66. Μαρια Εμμανουήλ 17/05/2009 στο 7:42 ΠΜ

  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ HIGHGATE

  Ονομάζομαι Μαρία Εμμανουήλ, επαγγέλλομαι την Αρχιτεκτονική και κατοικώ στην οδό …… στον Άγιο Αντρέα στην Λευκωσία.

  Σήμερα, 27 Μαρτίου 2009, ήμουν στο αυτοκίνητο μαζί με τον άντρα μου, Γιάννη Καραγιάννη, στην οδό Ηρώων, στον Άγιο Αντρέα κατευθυνόμενοι προς το σπίτι μας. Ήταν η ώρα 12 ακριβώς. Λίγο πριν το Σχολείο Highgate, τα αυτοκίνητα ήταν σταματημένα και δεν προχωρούσαν. Υπήρχε μπροστά σταματημένο ένα μεγάλο βαν το οποίο έκλεινε τον δρόμο. Αφού περιμέναμε λίγη ώρα σταματημένοι πίσω από την ουρά που σχηματίστηκε, κατέβηκα από το αυτοκίνητο. Στην άκρη του δρόμου στεκόταν ένας κύριος, (αργότερα μου είπε ότι ονομάζετε Βακανάς) ο οποίος μόλις με είδε μου είπε θυμωμένα:
  «εσύ που είσαι που είσαι του σχολείου, δε που κάποιος με έκλεισε και δεν μπορώ να μπω μέσα στο σπίτι μου» (έχω δύο κορίτσια που φοιτούν στο σχολείο αυτό)
  Όντως υπήρχε ένα αυτοκίνητο σταματημένο μπροστά από είσοδο της αυλής στην νότια πλευρά του σπιτιού.
  «έχεις δίκαιο, του είπα, μπορείς να καλέσεις την αστυνομία»

  Πήρα τον αριθμό εγγραφής του σταθμευμένου αυτοκινήτου και μπήκα στο σχολείο. Στην αίθουσα εκδηλώσεων ήταν σε εξέλιξη μικρή γιορτή αφιερωμένη στην γιορτή της μάνας. Περίμενα να τελειώσει η παρουσίαση από ομάδα μαθητών και μετά ενημέρωσα την διευθύντρια η οποία με διαβεβαίωσε ότι θα κάνουν ανακοίνωση με το μεγάφωνο για να βρεθεί ο οδηγός αν ήταν μέσα στο σχολείο για να το μετακινήσει. Κοίταξα έξω και είδα ότι το αυτοκίνητο ήταν ακόμα εκεί και ο κύριος Βακανάς μιλούσε με τον κ. Δημήτρη Θεοχάρη, σύζυγο της διευθύντριας, ενώ το βαν ήταν ακόμα σταματημένο στην μέση του δρόμου. Πήγα στην καντίνα του σχολείου και ενημέρωσα τον κ. Barry τον καντινιέρη του σχολείου και του ζήτησα να ψάξει και αυτός για τον οδηγό του συγκεκριμένου αυτοκινήτου.

  Εκεί είδα την κόρη μου μαζί με κάποιους συμμαθητές της και μιλήσαμε για λίγο. Συνομίλησα επίσης με την κυρία Suzan, δασκάλα του σχολείου, η οποία μου ανάφερε κάτι που ήξερα. Ότι δηλαδή το σχολείο ζήτησε από τους γονιούς και με γραπτό σημείωμα να μην σταθμεύουν μπροστά από εισόδους. Ήταν πολύ ανήσυχη με την κατάσταση που επικρατούσε την συγκεκριμένη στιγμή στον δρόμο.

  Ακολούθως βγήκα στον δρόμο και είπα στον κύριο Βακανά ότι αν ο οδηγός είναι στο σχολείο, θα έρθει γιατί καλείται με μεγάφωνο. Μου είπε ότι τηλεφώνησε και περιμένει την αστυνομία. Το βαν κίτρινου χρώματος, με αριθμό εγγραφής … ήταν ακόμα σταματημένο μέσα στον δρόμο εμποδίζοντας έτσι την κυκλοφορία. Ήταν ξεκινημένη η μηχανή του, χωρίς κανένα μέσα. –. Ρώτησα τον κύριο Βακανά αν είναι δικό του το βαν και όταν μου απάντησα θετικά, τον ρώτησα γιατί το άφησε στην μέση του δρόμου. Μου είπε ότι δεν υπήρχε χώρος για να το σταματήσει άλλού. Του έδειξα ελεύθερο χώρο στάθμευσης ακριβώς απέναντί μας και μου είπε ότι εκεί ήταν σταθμευμένο πριν το λεωφορείο του σχολείου. Τον ρώτησα τι σημασία έχει το τι είχε πριν, τώρα υπάρχει χώρος να σταθμεύσει το βαν του, και τον παρακάλεσα να το μετακινήσει από την μέση του δρόμου γιατί εμποδίζει την κυκλοφορία. Αρνήθηκε και πάλι λέγοντας μου ότι θα το αφήσει στην μέση του δρόμου μέχρι να έρθει ο γονιός του Highgate να το μετακινήσει.
  Επαναλάμβανα την έκκληση μου να μετακινήσει το Βαν αρκετές φορές χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι που πρόσεξα ότι ο χώρος μέσα στην αυλή του, στον οποίο ήθελε να παρκάρει ήταν σε μεγάλο μέρος καταλυμένος από ένα σκιπ, και σίγουρα δεν θα χωρούσε το Βαν σε όλο του το μήκος.. Κοιτάζω στην άλλη πλευρά του σπιτιού του και βλέπω ότι εκεί έχει 2 κανονικούς χώρους στάθμευσης, ο ένας εκ των οποίων ήταν ελεύθερος. Ελεύθερη ήταν επίσης και η είσοδος προς αυτό από τον δρόμο. Του τον υπέδειξα και τον ρώτησα γιατί δεν παρκάρει εκεί. Εκεί θα παρκάρει η γυναίκα μου όταν θα έρθει, μου είπε, και άρχισε να παραπονιέται για το σχολείο Highgate. Του υπέδειξα ότι η ενέργεια του να αφήσει το αυτοκίνητο στην μέση του δρόμου είναι εξίσου αν όχι περισσότερο παράνομη από την στάθμευση μπροστά από το σπίτι του και τον παρακάλεσα ξανά να το μετακινήσει. Αυτός αρνήθηκε και η όλη συμπεριφορά του μου έδινε την εικόνα κάποιου που ήθελε περισσότερο να δημιουργήσει θέμα και πρόβλημα στην κυκλοφορία παρά να παρκάρει.

  Η ώρα 12.40μ.μ.περίπου, ένα κοριτσάκι γύρω στα 10-11 χρονών, αφρικάνικης καταγωγής, ήρθε στο αυτοκίνητο. Της είπα στα αγγλικά πήγαινε γρήγορα φώναξε της μάμας σου να μετακινήσει το αυτοκίνητο. Το κοριτσάκι έφυγε τρέχοντας και σε πολύ λίγο είδαμε μίαν κυρία να έρχεται σχεδόν τρέχοντας προς το αυτοκίνητο. Η γυναίκα αυτή επίσης αφρικάνικης καταγωγής ήταν ντυμένη με παραδοσιακό μακρύ αφρικάνικο φόρεμα. Έμαθα από την Διεύθυνση του σχολείου αργότερα, ότι είναι όντως μητέρα της μικρής και ονομάζεται Mary Epey Ndip. Μόλις μας κόντεψε, ο κύριος Βακανάς είπε: «Αφού ε μαύρη ιντα που περιμένεις». Ένοιωσα πολύ άσχημα εκείνη την στιγμή. Σκέφτηκα ότι η μικρή πολύ πιθανών να καταλαβαίνει ελληνικά, γι΄αυτό άρχισα να της μιλώ για την γιορτή τους και πόσο ωραία ήταν, για να μην ακούει τα οποιαδήποτε ρατσιστικά σχόλια του κ. Βακανά. Εκείνος συνέχισε «Παρκάρουν οι μαύροι τζε κλείουν τα σπίθκια μας». Στην παρατήρησή μου ότι η συμπεριφορά του είναι ρατσιστική και απαράδεκτη φώναξε «είμαι ρατσιστής – σηιλλόμαυροι». Ευτυχώς η κυρία με την μαθήτρια ήταν ήδη μέσα στο αυτοκίνητο και δεν πρέπει να άκουσαν το τελευταίο του σχόλιο.

  Αφού απομακρύνθηκε το αυτοκίνητο της κ. Epey Ndip, o κ. Βακανάς μπήκε στο Βαν του και το πάρκαρε στην αυλή του με το πίσω μέρος να καλύπτει σχεδόν όλο το πεζοδρόμιο αφού ο χώρος στάθμευσης στο σημείο αυτό ήταν κατελειμένος κατά μεγάλο μέρος με σκιπ.

  Μπήκα ξανά στο σχολείο και ανέφερα το περιστατικό στην διευθύντρια. Ακολούθως το περιέγραψα στον σύζυγο μου, Γιάννη Καραγιάννη, ο οποίος συμφώνησε μαζί μου ότι η συμπεριφορά του κ. Βακανά ήταν ρατσιστική και απαράδεκτη. Στην συζήτηση διαφάνηκε η σοβαρότητα του συμβάντος λαμβανομένου υπόψιν ότι έγινε σε μία μαθήτρια έξω από το σχολείο της, από κάποιο που ζει απέναντι από το σχολείο. Στο σχολείο αυτό φοιτούν παιδιά από διάφορες κοινότητες, περίπου 50 τουρκοκύπριοι καθώς και πολλά παιδιά ξένων διπλωματών και μεταναστών. Με αυτά τα δεδομένα σκεφτήκαμε ότι η πιθανότητα να επαναληφθεί τέτοιου είδους περιστατικό είναι σοβαρή. Επίσης μας προβλημάτισε και η απροκάλυπτη προσπάθεια του κ. Βακανά να δημιουργήσει πρόβλημα στον δρόμο μπροστά από το σχολείο, εμποδίζοντας την κυκλοφορία για 40 ολόκληρα λεπτά, την στιγμή που υπήρχε ελεύθερος χώρος στον οποίο μπορούσε να σταθμεύσει μέσα στην αυλή του.

  Είναι αυτές οι σκέψεις που με ώθησαν να κάνω αυτή την καταγγελία.

  Είμαι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

  Μετά τιμής

  Μαρία Εμμανουήλ
  27 Μαρτίου 2009

 67. Andreas Nicolaou 22/05/2009 στο 1:17 ΜΜ

  wow….. toso anisihi ine i foris tou sholiou ya to oti i gonis parkaroun lanthasmena, pou ….apla sinehizoun na to prattoun akoma k meta ton toso doro pou ginete aftes tis meres!Htes arga to apogevma, parkaran k apo tis 2 meries , akoma k pano sta pezodromia , stenepsan ton dromo k pagideftika ya 10 lepta me ena leoforio apo apenanti!Ihan yorti k tha ihe pano pou 50 aftokinita mono sta plaina tis Iroon!To blue leoforio pano sti dipli kitrini grammi, na pianni k ligi kourva.K si mou les ya ratsismous k alla logia Thkie Papa!To pernete opou sas simferi!

 68. Anonymous 31/05/2009 στο 9:08 ΠΜ

  Άνω κάτω έγιναν στο Δήμο Λευκωσίας
  ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

  ΙΔΙΩΤΗΣαρχιτέκτονας έθεσε θέμα εκμετάλλευσης της θέσης του δημοτικού μηχανικού Λευκωσίας κ. Φαίδωνα Νικολάου, για ίδιον όφελος. Το ζήτημα ανάγεται στο 2006 και αφορά υπόθεση η οποία εκκρεμεί ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας. Ο ίδιος ο κ. Νικολάου ετοιμάζεται να απαντήσει με αγωγή λιβέλου εναντίον της αρχιτέκτονα, με αφορμή επιστολή που αυτή απέστειλε και διανεμήθηκε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

  Η δήμαρχος Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου ανέφερε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ότι θα επικοινωνήσει με το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αφού η συγκεκριμένη υπόθεση εκκρεμεί εδώ και καιρό χωρίς να έχει μέχρι σήμερα ληφθεί οποιαδήποτε
  απόφαση ως προς το κατά πόσον προκύπτουν ή μη, ποινικά αδικήματα εναντίον του κ. Νικολάου. Πάντως, από το περιβάλλον του δημοτικού μηχανικού υποστηρίζεται ότι οι καταγγελίες σχετίζονται με τα της διαδοχής τουστο Δημαρχείο.

  Η υπόθεση επανήλθε στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια ενοριακής δημοτικής συνέλευσης που έλαβε χώρα στον Άγιο Ανδρέα στις 15 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, η αρχιτέκτονας ισχυρίστηκε ότι υπέβαλε καταγγελία εναντίον του δημοτικού μηχανικού που εκκρεμεί ενώπιον του ΤΑΕ. Η δήμαρχος ζήτησε στοιχεία και η δικηγόρος απέστειλε επιστολή στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποίαισχυρίζεται επίσης ότι προώθησε και καταγγελία εργολάβου εναντίον συγκεκριμένης υπαλλήλου του Δήμου Λευκωσίας στη δήμαρχο Λευκωσίας.

  Η επιστολή της δικηγόρου θα διαβιβασθεί και στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο, μέλος του οποίου τυγχάνει ο κ. Νικολάου.
  Ο ίδιος ο κ. Νικολάου ανέφερε στον «Φ», ότι αυτοί που τον καταγγέλλουν, πιθανώς να τον θεωρούν υπεύθυνο για το γεγονός ότι δεν εκδόθηκαν κάποιες άδειες οι οποίες δεν μπορούσαν να εκδοθούν και γι’ αυτό αντιδρούν με τον τρόπο που αντιδρούν.

  25/05/09 Φιλελεύθερος

 69. PETROS 09/08/2009 στο 12:34 ΠΜ

  ana8ema tous ka8igites tin ora pou genontousan ! exoun kani ta sxolia entelos mpordelo kai xirotera ! i dika apo kapious ka8igites p.x kalimantzalis basilis . o ana8ematismenos pou adiki ta pedia tou sxoliou mas … + kai alous polous akoma ! gamo ton stauro tou! pou na psofisi san to skili sto ampeli… pou na min 3imero8i ….
  to exo orkisti 8a tou kano megali zimia …………

 70. PETROS 09/08/2009 στο 12:38 ΠΜ

  re den prepi na klisoun ta sxolia . apla na katedafistoun …. den einai auto prama eleos …

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s